Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2009

EdF hledá partnery pro výstavbu EPR v severní Francii

Německá společnost EoN vede rozhovory s francouzskou EdF o jejich možné účasti na projektu výstavby nového jaderného bloku EPR v Penly v severní Francii. EdF hledá pro výstavbu tohoto již druhého v pořadí EPR (European Pressurized Reactor) strategické partnery a spoluinvestory. Dle plánů by měl být tento nový blok uveden do provozu v r. 2017. V současné době staví EdF stejný blok EPR ve Flammanville s náklady okolo 4 miliard EUR.

Spolupráce Japonska a Jordánska

Japonsko podepsalo mezistátní dohodu s Jordánskem o spolupráci při budování legislativního a vzdělávacího systému, nutného pro rozvoj jaderné energetiky v Jordánsku. Japonské ministerstvo METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) zveřejnilo, že se zavázali pomoct Jordánsku, které plánuje výstavbu svých prvních jaderných energetických bloků kolem roku 2017. Uzavřená dohoda je na období pěti let, ale dle METI může být dále prodloužena. Jordánsko je již pátou zemí, která podepsala s METI podobnou dohodu o spolupráci při budování systému zajištění jaderné bezpečnosti v jaderné energetice. Vedle Jordánska je to Kazachstán, Indonésie, Vietnam a Spojené arabské emiráty.

Toshiba a Atomenergoprom připravují výstavbu obohacovacího závodu

Rusko a Japonsko zahajují tzv. studii proveditelnosti (feasibility study) na výstavbu společného závodu na obohacování uranu pro výrobu jaderného paliva. Pro obohacování má být použita ruská technologie, ale závod má být postaven v Japonsku nebo v nějaké třetí zemi. Zprávu zveřejnila JAIF (The Japan Atomic Industrial Forum) společně s detaily dalších aktivit, které byly dohodnuty mezi společnostmi Toshiba a Atomenergopromem. Předseda Řídící Rady Atomenergoprom p. Vladimir Travin řekl, že kromě výstavby obohacovacího závodu obě společnosti zvažují i vytvoření společného podniku (joint venture) na výrobu jaderného paliva a souvisejícího technologického zařízaní. Kromě toho má Japonsko pomoc Rusku se snížením doby výstavby nových jaderných bloků v Rusku.

11 potenciálních lokalit na výstavbu nových jaderných bloků ve Velké Británii

Vláda V.B. zveřejnila seznam 11 potenciálních lokalit na výstavbu nových jaderných bloků ve V. Británii a vybídla veřejnost, aby se k tomuto návrhu vyjádřila do termínu 14.05.2009. Jedná se převážně o lokality stávajících JE Hartlepool, Heysham, Dungeness, Sellafield, Kirksanton, Braystones, Wylfa, Oldbury, Hinkley Point, Bradwell a Sizewell. Ministerstvo pro energetiku a změny klimatu pečlivě kontolovalo, zda všechny lokality jsou nadále vhodné pro výstavbu nové JE a zda potenciální žadatelé (EdF, EoN, RWE,…) podnikli kroky při komunikaci s místní veřejností o svých záměrech. Podrobnosti jsou na
http://www.nuclearpowersiting.decc.gov.uk.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku