Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2009

Konference Jaderná energetika v 21. století

Ve dnech 20.-22. dubna 2009 proběhla v Beijingu v Číně mezinárodní ministerská konference Jaderná energetika v 21. století – bezpečná, čistá a přijatelná. Konference se účastnilo okolo 300 VIP ze 70 zemí světa z oblastí politiky, průmyslu i institucí. Vystoupili zde klíčové osobnosti mezinárodních jaderných institucí (IAEA, OECD NEA, WNA, ...) s hodnocením současné situace a perspektivami tohoto odvětví energetiky do r. 2050. Generální sekretář OECD p. Gurría v zahajovacím projevu řekl, že jádro má potenciál na sebe převzít rozhodující část budoucí poptávky po energiích, současně zmírnit napětí na trzích s fosilními palivy a snížit rizika spojená s globálním oteplováním. Nezbytné uranové zdroje jsou k dispozici, jsou vytvořené mechanismy na zajištění jaderné bezpečnosti a nakládání s RaO. Podle hodnocení NEA, generální ředitel p. Luis E. Echávarri zde představil výsledky aktuálních analýz, které říkají, že do poloviny tohoto století se zvýší instalovaná kapacita jaderných elektráren v rozmezí od 55 % - 375 %, dle různých scénářů rozvoje. V praxi to znamená postavit průměrně 23 až 54 reaktorů o výkonu 1000 MWe instalovaného výkonu ročně. Tento rozvoj jaderné energetiky je plně srovnatelný se situací v 1970-tých a 1980-tých letech. P. Echávarri také mj. připomenul, že úlohou OECD NEA v tomto procesu je organizovat mezinárodní technickou spolupráci, kromě standardní agendy, v 21 mezinárodních projektech, které jsou převážně zaměřeny na pomoc národním jaderným dozorům, výzkumným oborovým pracovištím i jaderně energetickému průmyslu (programy MDEP, GIF a další). Toto úsilí vede k postupnému sbližování regulačních praktik a zvyšuje efektivitu a účinnost přípravy nových jaderných zdrojů.

Zvláštní daň pro jaderné a vodní elektrárny ve Finsku

Finská vláda připravuje návrh na zavedení zvláštní daně pro jaderné a vodní elektrárny, aby snížila zisky společností, které na trhu s energií profitují z toho, že se zde obchoduje s povolenkami na vypouštění CO2. Tento nebezpečný precedens vychází z názoru, že obchodování s povolenkami CO2 v EU dává JE a VE konkurenční výhodu, kterou si nezaslouží. Proto vláda navrhuje zatížit daní ty výrobní kapacity, jenž byly uvedeny do provozu před přijetím Kyotského protokolu. Toto by se samozřejmě týkalo všech čtyř jaderných bloků ve Finsku (JE Loviisa a JE Olkiluoto, 2182 MW) a VE s celkovou kapacitou cca 3000 MWe. Vláda od toho očekává extra příjem do státní pokladny ve výši 33-330 mil. EUR ročně, dle stanovené výše daně. Nicméně není zatím jasné zda takový návrh schválí parlament. Společnost Fortum se okamžitě ohradila námitkou, že základní myšlenkou obchodování s emisemi byl řídící princip „kdo znečišťuje - ať platí“, aby se podpořilo prioritní využívání čistých zdrojů a podnítily investice do bezemisních technologií. Taková daň by tento princip a systém zasadně poškodila.

První JE typu AP 1000 v Číně

Firma Westinghouse a její partner skupina The Shaw Group zahájili v Číně výstavbu první JE typu AP 1000 v lokalitě JE Sanmen v provincii Zhejiang na východním pobřeží. Dle předchozích dohod z r. 2007 a schváleného hmg. začali s betonáží základové desky, kde použili 5200 m3 betonu, kterým zalili 950 t ocelových výstuží a 1000 kotvících šroubů. Příprava před betonáží probíhala již od listopadu 2008. Betonová deska bude sloužit jako základ pro všechny budovy jaderného ostrova, včetně kontejmentu a stínící budovy. Kontrakt má Westinghouse na celkem čtyři reaktorové bloky, dva v lokalitě JE Sanmen a dva v lokalitě JE Haiyang. Prezident a CEO fy. Westinghouse p. Aris Candris řekl, že zahájení stavby v plánovaném termínu umožní její dokončení v r. 2013. Westi spolupracuje na stavbě Sanmen s místními čínskými společnostmi State Nuclear Power Technology Corporation and the Sanmen Nuclear Power Company.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku