Dukovany budou vyrábět o šestinu proudu více

Výkon nejstarší tuzemské jaderné elektrárny v Dukovanech se během několika let zvětší o šestinu. Rekonstruovaná a modernizovaná výrobní technologie umožní lépe využívat potenciál energie získané štěpením uranových jader z původních 33,6 na 36,4 procenta. Spotřeba paliva se přitom nezmění.

Tento týden se rozbíhá modernizovaný třetí blok, jehož výkon se z původních 440 zvýší na 500 megawattů. Po dokončení rekonstrukce všech čtyř bloků v roce 2012 tak Dukovany dosáhnou kapacity podstatně mladšího Temelína a výroba se z loňských rekordních 14,4 miliardy kWh zvýší o desetinu na 16 miliard kilowatthodin.
Čtvrtstoleté Dukovany se modernizují už řadu let a provozovatelská společnost ČEZ na tyto účely vynaloží 20 až 40 miliard korun. Díky tomu pak bude možno původně projektovanou dobu provozu jihomoravských reaktorů prodlouží z třiceti na šedesát roků, jak je dnes běžné ve Spojených státech a dalších zemích, tedy zhruba do roku 2045. Modernizace a lepší využívání potenciálu jaderné technologie vyjde podstatně levněji než výstavba nových bloků, připomíná ředitel dukovanské elektrárny Zdeněk Linhart.

Od spuštění prvního bloku v květnu 1985 – další dva se uváděly do provozu o rok později a poslední v roce 1987 – dodaly dukovanské generátory do sítě 298,3 miliardy kWh a rekordní hranice 300 miliard padne ještě ke konci tohoto pololetí. Rekordně nízká je i výrobní cena jedné kilowatthodiny – 60 haléřů, a původní investice 25 miliard Kčs se zaplatila už více než dvakrát.

Uhelné elektrárny by při stejné produkci proudu spálily 300 miliónů tun hnědého uhlí, k němuž se lze dostat pouze po odkrytí zhruba miliardy kubíků nadložní zeminy. Po jejím skrytí a po jehož vytěžení potřebného uhlí by zůstala v zemi několik set metrů hluboká jáma o délce tři a šířce dvou kilometrů.

Současně by do ovzduší vypustily 300 miliónů tun skleníkového plynu oxidu uhličitého, tedy množství vyprodukované v celém Česku za více než dva roky. Životní prostředí by dále poškodily milióny tun vápence použitého na odsíření elektráren. Plynové elektrárny na výrobu stejného množství proudu potřebují 100 miliard kubíků plynu, tedy desetinásobek ročního českého dovozu. Do ovzduší současně vypustí kolem 150 miliónů tun oxidu uhličitého.

Další informace:

Dukovanské reaktory VVER-440 vyrobila plzeňská Škodovka. Také další zařízení dodaly a elektrárnu stavěly a uváděly do provozu československé firmy. Spouštění dukovanských bloků řídil pozdější ředitel JE Temelín a specialista Mezinárodní agentury pro atomovou energii František Hezoučký. Uvedení dvou reaktorů do provozu v jednom roce 1986 je světovou raritou. Dukovany patří mezi pětinu nejlépe provozovaných jaderných elektráren na světě, udává Mezinárodní organizace provozovatelů WANO. Obdobnou technologii s reaktory VVER-440 provozují ve slovenských Jaslovských Bohunicích (V-2) a Mochovcích, maďarském Paksi a ruské Kole.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku