Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2009

Prodej pozemků pro výstavbu JE v Anglii

Ve veřejné aukci byly prodány pozemky na území třech lokalit britských JE, které se připravují pro výstavbu nových jaderných bloků. Stát tímto prodejem získá okolo 431 mil.EUR, které budou sloužit na financování vyřazovaných starých jaderných bloků. Úspěšnými novými majiteli se staly následující firmy: 1. Konsorcium E.ON UK a RWE Npower (178 ha, lokalita JE Wylfa, severní Welšsko), 2. konsorcium E.ON UK a RWE Npower (48 ha, lokalita JE Oldbury, Gloucestershire ) a 3. EDF Energy (200 ha, lokalita JE Bradwell v Essexu). Koupě pozemků je prvním krokem a dále bude následovat aktivní PR kampaň směrem k místní veřejnosti o záměru výstavby nových JE. Dle plánů by tyto nové JE měly být uvedeny do provozu kolem roku 2025. Podrobnosti lze nalést na
www.nuclearpowersiting.decc.gov.uk.

EdF vlastní British Energy

Společnost EdF je od ledna 2009 novým vlastníkem anglické energetické společnosti British Energy. Její odnož ve Velké Británii se jmenuje EDF Energy a skládá se ze čtyř divizí: Stávající JE, Nové JE, Zásobování energií a dodávka zákazníkům a Energetické sítě. V současné době zde probíhá integrační proces mezi stávající BE a EDF Energy. Jedním z kroků je i jmenování nového COO p. Andy Spurra, který nahradí ve funkci stávajícího CEO BE Billa Coleye. Nicméně p.Spurr je i v současnosti Technickým ředitelem BE a takto bude dále odpovídat za provoz divize Stávající JE. Současný šéf EDF Energy, p. Vincent de Rivaz ocenil obrovskou práci, kterou p. Coley vykonal ve své funkci CEO BE za poslední čtyři roky a popřál mu mnoho dalších úspěchů. Výměna funkcí proběhne k 1.červenci, 2009. Do té doby bude p.Coley plnit své povinnosti CEO BE.

Schválení plánů na výstavbu nové JE Visaginas v Litvě

Litevské ministerstvo Životního prostředí po prostudování detailní zprávy EIA schválilo plány na výstavbu nové JE Visaginas v Litvě. Rozhodnutí pokrývá potenciální výstavbu jaderných bloků o celkové kapacitě 3400 MWe, což představuje možnost výstavby dvou nebo tří bloků, dle zvoleného projektu. Analytická zpráva EIA zkoumala mj. potenciální možný vliv na zdravotní stav obyvatelstva, sociálně-ekonomické podmínky, biologickou diversitu, povrchové vody, klima a kvalitu ovzduší, podloží a krajinu a též zachování kulturního dědictví. Lokalita Visaginas se nachází v těsném sousedství JE Ignalina. První blok JE Ignalina je již dle dohody s EU na trvalo odstaven a druhý má být vyřazen na konci tohoto roku 2009. Projekt je řízen společností „Visaginas Nuclear Plant project company“, která je 100 % vlastněna „Lithuanian Electricity Organization (LEO LT)“. Připravuje se nabídka 49% podílu partnerům v Lotyšsku a Estonsku.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku