Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2009

Nový typ reaktorů Candu

Kanadská společnost AECL předložila jadernému dozoru CNSC návrh na nový typ reaktorů Candu, Generace III, Enhanced Candu 6 (EC6, 740 MWe, PHWR). Dne 13.05.2009 AECL a CNSC spolu uzavřeli dohodu o podrobné revizi tohoto projektu (“high-level review”) z hlediska očekávání a požadavků dozorů na nové jaderné bloky v Kanadě. Tato revize má být ukončena do února 2010. Podrobné informace ohledně EC6 naleznete na
www.aecl.ca.

Velká Británie nesplní závazek podílu výroby z obnovitelných zdrojů

Ambiciózní plány vlády V.B. na dosažení podílu 30 % elektřiny z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu patrně nebude možné splnit - říká Výzkumné centrum pro energetiku (UKERC). UKERC dále říká, že britský energetický sektor je třeba odkarbonizovat do r. 2050 a tohoto cíle musí být dosaženo s využitím jaderných a obnovitelných zdrojů, a dále moderních uhelných bloků se záchytem CO2 (tzv. CCS). Nicméně žádný ze scénářů, které byly zkoumány nezajišťuje, že obnovitelné zdroje se budou rozvíjet tak rychle, aby mohl být splněn stanovený cíl. Ředitel UKERC professor Jim Skea, který je také členem nezávislého výboru na Změny klimatu (CCC), situaci hodnotí tak, že energetické politické cíle ve V.B. byly stanoveny mimořádně vysoko a mimo rámec reality. Pokud jich má být dosaženo, tak to bude vyžadovat vysoce nadstandardní opatření, které nemají v dějinách obdoby. Výbor CCC navrhuje vládě V.B., že jaderné elektrárny musí být hlavním nosným pilířem energetického mixu, protože z dlouhodobého hlediska jsou konkurenceschopné, i se zahrnutím nákladů na vyřazování, zvyšování ceny paliva a jejich minimálního vlivu na ŽP.

Itálie uvažuje o výstavbě JE

Minulý týden ve čtvrtek italský Senát schválil návrh energetického zákona, který uvažuje s výstavbou nových jaderných bloků v Itálii. Jedná se o významnou změnu, protože před 20 lety Itálie jako jediná z G8 odešla od využívání jaderné energetiky. Současná vláda Silvia Berlusconi má obnovení jaderných elektráren v zemi jako jednu z hlavních priorit. Podle nového připravovaného zákona bude mít vláda 6 měsíců na přípravu nové legislativy a na výběr lokalit pro nové jaderné bloky.Tento týden by měl ještě návrh schvalovat Parlament, ale protože má S. Berlusconi zde velkou podporu, tak se neočekává žádné překvapení. V dalším kroku je však čeká těžký oříšek – a to přesvědčit veřejnost, která není v Itálii jádru příliž nakloněna.

Stavba JE Olkiluoto-3 pokračuje obvyklým způsobem

Areva koriguje nepřesné zprávy, které se objevily minulý týden v tisku o vadách na svarech na potrubí I.O. při stavbě JE Olkiluoto-3. Jaderný dozor STUK na ně upozornil, ale tisk si tyto informace chybně vyložil. Stavba JE Olkiluoto-3 pokračuje obvyklým způsobem. Předmětné vady na svarech primárního potrubí byly zjištěny francouzským subdodavatelem, který kontroluje kvalitu výroby potrubí ještě u výrobce ve Francii. Jedná se o drobné vady svarů na povrchu potrubí, které lze jednoduše odstranit. Areva bude STUK podrobně informovat a teprve až bude vše v pořádku, tak bude potrubí dovezeno na staveniště do Finska. V současné době zde pracuje pro firmu AREVA/Siemens 3500 pracovníků. 2/3 veškerých stavebních prací je již provedeno a největší technologické komponenty se vyrábějí. Areva zde získává neocenitelné zkušenosti, které uplatňuje na svých následných stavbách Flammanville-3 (Manche, Francie) a Taishan 1 & 2 (Číina). Další bloky se připravují v Penly (Seine-Maritime) a v Indii.

Výstavba nové JE v Arménii

Australská inženýrská firma Worley Parson (energetika a hornictví) vyhrála kontrakt arménské vlády na výstavbu nové jaderné elektrárny v místě stávající staré JE Arménská (Metsamor). Vláda doufá, že stavba by mohla být dokončena již v letech 2016-2017, kdy má být stará JE zcela odstavena. V současnosti ještě dodává 40 % elektřiny do sítě.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku