Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2009

INES 2 v Sellafieldu

Událost v lokalitě přepracovatelského závodu jaderného paliva v Sellafieldu byla přehodnocena jako INES 2. V lednu 2009 zde byla zjištěna drobná kapková netěsnost z příruby ventilu drenáže kondenzátu z ventilačního potrubí. I když se jednalo o velmi málo radioaktivní kapalinu, tak jejím únikem nasákla betonová deska cca 2 m3, která byla později označena jako kontaminovaná. Původně INES 1 byla přehodnocena na INES 2 z důvodů kontaminovaného objemu a doby po kterou nebyla tato kontaminace odhalena. Shodou okolností byla kapková netěsnost zjištěna až v den návštěvy britského premiéra Gordona Browna na lokalitě.

Centrica se spojila s British Energy

Energetická firma Centrica se spojila s British Energy (vlastníkem je EdF), aby se podílela na připravované výstavbě nových jaderných bloků ve V.B. Centrica v současnosti vlastní British Gas a oznámila, že se jí podařilo získat 20 % akcií BE za částku 2,3 miliard liber (2,5 miliard EUR). Vedení firmy oznámilo, že její investice do jaderného sektoru a výstavby jaderných bloků nové generace ve V.B. budou základem pro zvýšení energetické bezpečnosti a zajištění budoucí potřeby elektřiny v zemi. Záměr firmy EdF je postavit ve V.B. nejméně čtyři reaktorové bloky EPR s uvedením prvního bloku do provozu nejpozději do r.¨2017. Centrica tak získává možnost se účastnit na těchto investicích.

Příprava výstavby prvních jaderných elektráren v Egyptě

Australská firma WorleyParsons (WOR.AX) vyhrála kontrakt na přípravu výstavby prvních jaderných elektráren v Egyptě. Ve výběrovém řízení porazila fy. Bechtel Power Corp, mj. cenou kontraktu za 160 mil.USD. Egypt začal řešit možnou výstavbu JE již v r. 2007, aby pokryl narůstajísí spotřebu elektrické energie. Mezitím dostal nabídky na spolupráci od Číny, Ruska, Francie a Kazachstánu. Vítězná firma WorleyParsons má pomáhat Egyptu vybrat vhodný typ reaktoru a lokalitu nové elektrárny, zajistí kontrolu kvality projektu, zajistí přípravu personálu a bude poskytovat další technickou podporu. Ve fázi realizace má dohlížet nad výstavbou a prvními testy zařízení.

Výstavba první plovoucí jaderné elektrárny na světě

Rusko konečně zahájilo dlouho plánovanou výstavbu první plovoucí jaderné elektrárny na světě. Její název má být Mikhail Lomonosov. 18.05.2009 CEO Energoatomu, p. Sergey Obozov oficiálně zahájil v St. Petersburgu v jednom z doků výrobního závodu výstavbu tohoto energetického plavidla. Na palubě toho plavidla o délce 150 m a šířce 30 m budou umístěny dva jaderné reaktory, které budou schopné dodávat elektřinu a teplo např. pro celé město střední velikosti. Vzhledem k její mobilitě může být elektrárna použita v oblastech, které nemají žádnou centralizovanou elektrickou síť. „Budou to především oblasti na ruském pobřeží Severniho ledového oceánu“, řekl p. Obozov, „např. města Pevek, Viluchinsk, Tiksi, kde může být elektrárna dočasně umístěna“. Tato investice má hodnotu 30,6 miliard USD.

Dohoda o spolupráci Ruska a Japonska

Rusko uzavřelo dne 12.05.2009 s Japonskem dohodu o úzké spolupráci v jaderné energetice. Obě strany uvádí, že se připravují další smlouvy o spolupráci při vyhledávání a těžbě uranové rudy a při výstavbě nových jaderných elektráren. Smlouvu podepsali ministr zahraničních věcí p. Hirofumi Nakasone a generální ředitel státního Rosatomu p. Sergei Kiriyenko. Paralelně byla podepsána další smlouva mezi Toshiba Corporation a ruským TENEXem ohledně zajišťování obohacování uranu a vytvoření společné korporace na dodávku jaderného paliva v globálním měřítku.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku