European Nuclear Young Generation Forum

Jadrové fórum je technické stretnutie mladých odborníkov s niekoľkoročnou tradíciou, ktorá začala v roku 2005 v Zahrebe. Skladá sa z tematických workshopov a odborných exkurzií na vybrané technické zariadenia. Fórum poriada ENS YGN každé dva roky. Po amsterdamskom fóre v roku 2007 sa účastníci v tomto roku streli v Córdobe. Išlo teda v poradí o tretie európske fórum mladej generácie ktoré sa konalo od 19. do 23. mája na juhu Španielska. Cieľom jadrového fóra je vzdelávanie mladých ľudí, zatraktívnenie oboru jadrového inžinierstva, vytváranie medzinárodných sietí medzi mladými odborníkmi a odovzdávanie vedomostí medzi staršou a mladou generáciou. Odborné prezentácie odzneli v priestoroch rektorátu Univerzity v Córdobe. Technický program fóra zahrňoval stretnutia s významnými odborníkmi v európskom jadrovom sektore, diskusie, technické prezentácie a posterovú sekciu. V odborných prednáškach vystúpili klúčové osobnosti z Arevy, IAEA, Westinghous-u. Odborné prednášky boli tematicky rozdelené do štyroch sekcií: jadrová energia v Európe, prostriedky na zlepšovanie verejnej mienky, výberové prednášky, etika a fyzika lineárnej hypotézy o účinkoch malých dávok na človeka. Na záver konferencie bola predaná cena Jana Runermarka Dr. Marcelovi Marisovi za jeho prínos pre belgickú mladú generáciu. Súčasťou tohtoročného jadrového fóra bola návšteva úložiska nízko a stredne aktívnych odpadov v španielskom El Cabril. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva informačného a operátorského centra. Zaujímavou časťou jadrového fóra boli kultúrne akcie, ako návšteva historickej pamiatky Mosque, exhibícia koňov alebo flamengo večer na hrade. Voliteľným programom fóra bola návšteva kultúrnej pamiatky La Alhambra.

Na európske jadrové fórum mladej generácie nadväzovalo stretnutie výkonového výboru ENS YGN v priestorch univerzity v Córdobe. Po oficiálnom zahájení, privítaní účastníkov a zhrnutí záverov z predchádzajúcich stretnutí, predniesol predseda ENS YGN Igor Vukovič svoj report a zhrnul základné udalosti. Zaujímavou udalosťou bolo osolovenie ENS YGN komerčnou organizáciou, ktorá na začiatku decembra organizuje v Brusseli AtomiCareers Event. ENS YGN sa stane partnerom tejto akcie a každá nukleárna spoločnosť má právo na túto akciu bezplatne poslať svojich troch členov. Keďže sa jedná o hladanie talentov pre európske firmy ktoré sa zaoberajú jadrovou energetikou, akcia je určená pre študentov posledných ročníkov alebo čerstvých absolventov. Ďalšou zmienkou predsedu bolo vyzvanie jednotlivých YG aby predložili aspoň 10 feedback-ov na tohtoročné jadrové fórum, a zodpovedali kľúčové otázky fóra: Prečo jadro? Čo ak nie jadro?... Predseda spomenul takisto FISA konferenciu, ktorá sa uskutoční 24.6.2009 v Prahe. Reprezentácia ENS YGN je vítaná členom so špecializáciou public relations. Medzi spomenuté plány na ENS Board/General Assembly meeting-u patrí žiadosť o zvýšenie rozpočtu pre ENS YGN.

Po reporte predsedu boli predstavené správy od jednotlivých členských zemí. Za ČR som zmienila podporu ENS reportéra a zároveň našeho člena: Mariji Miletič na konferencii vo Viedni, ďalej vyslanie dvoch členov na konferenciu NUSIM 2009 (z toho jedného nášho najmladšieho člena), aprílove stretnutie členov českej YG spojené s exkurziou na Slovensko, a poskytnutie interview pre infoWIN dvoch členiek českej YG.

Kĺučovou udalosťou meetingu bolo zvolenie nového predsedu a podpredsedu ENS YGN na obdobie dvoch rokov. Predseda Igor Vukovič, ktorý bol na tento post zvolený už dvakrát po sebe a teda musí odstúpiť, sa znovu stáva predsedom rodnej chorvátskej mladej generácie. Hlasovania nového predsedu a podpredsedu sa zúčastnilo 10 krajín, z toho jeden hlas patril práve českej mladej generácii. Voľba nového predsedu bola jednoznačná. Stal sa ním súčasný podpredseda, Edouard Hourcade, z francúzskeho CEA v Saclay. Podpredsedom európskej mladej generácie sa stal doterajší predseda rumunskej nukleárnej spoločnosti Andrei Giocea. Držíme im obom palce.

Na záver stretnutia sa pojednávalo o ďalších stretnutiach ENS YGN. Jedno stretnutie sa bude konať v 18. októbra v Paríži, februárové stretnutie (14.2) bude v Budapešti. Tradičné zasadanie ENS YGN ktoré býva na konferencii IYNC sa tento rok bude konať pred touto konferenciou, a to v niektorom európskom meste. Na prelome mája a júna sa stretnutie predpokladá v Barcelóne. Na záver CCM boli predsedovia zároveň vyzvaní na predloženie článku pre ENS News Issue 26, ktorého deadline je na konci septembra.

Po skončení stretnutia sme boli pozvaní do arabských kúpeľov v Córdobe. Kúpanie v teplých prameňoch a masáž boli príjemným ukončením pobytu v Španielsku a výborným miestom na odpočinok a voľnú diskusiu.

Andrea Bachratá, Sekce mladých ČNS

zpět na úvodní stránku