Novinky v jádře v evropských zemích

Slovinsko
výstavba nového bloku JE Krško se zvažuje. V médiích jen minimum negativních zpráv, žádná politická strana není proti, vláda ale odsouhlasila, že před rozhodnutím o stavbě proběhne referendum. Veřejné mínění je rozděleno. Hledání úložiště RAO se zúžilo na dvě lokality, obě blízko Krška. Vyjednává se s nimi o finanční podpoře.

Rakousko
ze tří výzkumných jaderných reaktorů už je v provozu jen jeden, ve Vídni, ale je hojně využíván studenty domácími (!) i zahraničními. Pod Hospodářskou komorou existuje skupina Young Industrialists, která zastává neutrální až slabě pozitivní názor na JE, ale je terčem kritiky. Jediná projaderná skupina v Rakousku – kolem Atominstitutu – vytvořila web www.oektg.at a spolupracuje s evropskými nukleárními společnostmi. Na universitě se rok od roku zvyšuje(!) počet studentů kursu reaktorové fyziky a bezpečnosti.

Švýcarsko
JE vyrobily 39 % elektřiny spotřebované v zemi. Podle únorového průzkumu je 50 % lidí pro jádro, 43 % proti. Švýcarské jaderné fórum updatovalo stránku www.nuclearplanet.ch s údaji o jad. energetice.

Švédsko
Pokračuje program mohutných investic do všech JE. Bylo vybráno místo pro hlubinné úložiště použitého paliva – Osthammar u Forsmarku. V únoru oznámily 4 koaliční vládní strany, že chtějí zrušit odstoupení od jádra a stavět nové JE jako náhradu za dosluhující. Soc-dem, Zelení a Leví jsou proti.

Belgie
Ministerstvo energetiky rozhodlo, že energetické firmy mají platit „jadernou daň“ . GDP Suez se bude soudit , že to je diskriminační. Připravuje se program na hospodaření s RAO. Vláda si hraje s myšlenkou odstoupit od jádra. Veřejné mínění je rozděleno. Projaderná kampaň Belgického jaderného fóra byla napadena odpůrci jako neetická a Greenpeace reagovalo protikampaní..

UK
EdF, která vlastní British Energy, a také E.ON koupili pozemky na stavbu nových jaderných bloků. Vláda určila 11 míst, kde by mohly být nové JE. Nuclear Industry Association dává dohromady dodavatele pro jad. průmysl. 65 % veřejnosti je pro novou výstavbu. Nejméně pro jsou ženy a mládež – ty oslovuje NIA spec. vzdělávacím programem. V médiích je jaderná renesance protiváhou špatným zprávám o krizi. Argumenty o nových pracovních místech a hospodářském rozvoji převažují témata ekologická. Z bývalých odpůrců se formuje skupina pro jádro, vede je Chris Tinsdale, bývalý vedoucí Greenpeace, který dnes vystupuje na podporu jádra: “intense lobbying against nuclear power in the 70s and 80s was a campaign that may have caused more harm that good”, řekl.

Nizozemí
Provozovatel JE připravuje žádost o výstavbu 2. bloku. Připravuje se výstavba nového experimentálního high-flux reaktoru. Greenpeace proti tomu dali protest, což je výhodná záminka pro jaderné komunikátory vysvětlovat přínos takového reaktoru. Fakt, že byl dočasně mimo provoz starý reaktor v Pettenu dal možnost komunikovat důležitost radionuklidů, které vyrábí, pro nukleární medicínu (léčení všech pacientů na světě závisí na pouze pěti takových reaktorech!).

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku