První dlouhodobé úložiště použitého jaderného paliva bude ve švédském Forsmarku

První dlouhodobé hlubinné úložiště použitého jaderného paliva na světě bude vybudováno u Forsmarku, na pobřeží severně od hlavního švédského města Stockholmu. Podle Claese Thegerströma, prezidenta švédského operátora použitého paliva SKB, zvítězila tato lokalita ve výběrovém řízení, které probíhalo od roku 2002.

Nyní je na řadě zpracování kompletní dokumentace úložiště, kterou má v příštím roce schválit švédský úřad pro radiační bezpečnost spolu se švédským soudem zabývajícím se otázkami životního prostředí.

Hlubinné podzemní úložiště ve Forsmarku u Östhammaru na východním pobřeží Švédska se začne připravovat ke stavbě v roce 2013, stavební práce se naplno rozeběhnou v roce 2015. Nadzemní část areálu úložiště má plochu kolem 15 hektarů. V podzemní části, zhruba 500 metrů pod povrchem, se umístí použité jaderné palivo ze švédských jaderných elektráren, které nyní pokrývají 45 procent spotřeby elektrické energie v zemi.

Úložiště ve Forsmarku umožňuje bezpečně skladovat použité jaderné palivo po dobu 100 000 let. Za tuto dobu se jeho radiace sníží na úroveň, která odpovídá radiaci přírodního uranu. Použité jaderné palivo se uloží do speciálních kontejnerů. Mají to být ocelové odlitky obsahující silnostěnné kanystry z mědi. Vše se pak umístí do vyhloubených prostor ve skalním masivu.

Podle Thegerströma lokalita Forskmarku, kde již pracuje jaderná elektrárna se třemi reaktory a je tu i menší úložiště použitého jaderného materiálu s krátkodobou radiací, zvítězila ve výběrovém řízení pro lepší přírodní podmínky. Úložiště tu může být sušší a na jeho vybudování bude třeba vykopat a odvézt méně hornin než v soupeřící lokalitě Laxemar u Oskarhamnu na jih od Stockholmu.

V České republice jsou přípravy na vybudování hlubinného úložiště v počátcích. Na základě předběžných geologických výzkumů bylo vytipováno šest lokalit, které se jeví jako vhodné. V roce 2010 by měly začít podrobnější geologické průzkumy včetně zkušebních vrtů. Po jejich vyhodnocení odborníci vyberou jednu hlavní a jednu záložní lokalitu, kde bude průzkum pokračovat. Hlubinné úložiště by v České republice mělo začít fungovat kolem roku 2065.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku