Zásoby jaderného paliva vystačí na stovky let

Zájem o jadernou energetiku v poslední době ve světě roste, naposledy o podpoře jádra otevřeně hovořili představitelé Evropské unie po zastavení dodávek ruského plynu do Evropy počátkem letošního roku.

Oproti uhlí a dalším energetickým zdrojům má jaderná energetiku výhodu i v tom, že paliva pro jaderné elektrárny je tolik, že vystačí na stovky let.

Dosud zjištěné světové zásoby uranu se podle informací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj odhadují na 5,5 miliónu tun. To by pokrylo spotřebu současných jaderných elektráren na 80 let.

Nejčerstvější geologické výzkumy však předpokládají mnohem vyšší zásoby. Podle světové agentury pro jadernou energii NEA se odhadují v budoucnu dobyvatelné zásoby až na 10 miliónů tun.

Současná roční spotřeba na světě je 65 000 tun uranu, ale těží se jen 43 000 tun uranu. Zbytek pochází ze zásob nebo z recyklovaného vojenského materiálu, jehož oficiálně nezjistitelné množství je podle střízlivých odhadů větší než současná roční těžba.

Podle objemu těžby vytěží této strategické suroviny nejvíce Kanada a Austrálie, značné zásoby jsou ale i v USA, JAR, Namibii a v Brazílii.

Uranu je například v zemi tisíckrát více než zlata a v jednom kubickém metru mořské vody jsou průměrně 3 mg uranu. Zásoby uranu rozptýlené v mořské vodě se odhadují na 80 000 let současné roční spotřeby.

Budoucností jsou také nové technologie využívání energie z jádra, na jejichž principu by se dalo využít v současnosti vyhořelého a uloženého jaderného paliva ze současných typů jaderných reaktorů.

To umožní opakovaně využívat použité jaderné palivo, výrazně zvýšit jeho vytěžitelnost a současně podstatně redukovat množství radioaktivního materiálu určeného k trvalému uložení.

Při nasazení takzvaných rychlých reaktorů, jejichž vývoj je již ve velmi pokročilém stadiu, by mohly současné světové zásoby a ekonomicky dostupné suroviny pro jaderné palivo stačit asi na dva a půl tisíce let.

Zdroj: Právo

zpět na úvodní stránku