Hornorakouští kontroloři si posvítí na protitemelínské aktivisty

Patnáct protiatomových sdružení v Rakousku a Česku začal prověřovat hornorakouský Zemský účetní dvůr. Zaměří se na hospodárnost dotací, které získaly ze zemského rozpočtu, a také na to, zda se dosáhlo deklarovaných cílů, tedy zda byly poskytnuté subvence oprávněné, nebo ne. Informoval o tom linecký deník Die Oberösterreichischen Nachrichten.

Dodal, že prověrku ohlášenou už loni zahájili kontroloři úřadu (obdoba českého kontrolního úřadu) z vlastní iniciativy. Inspirovali se mj. loňskými vyjádřeními šéfa infrastrukturálního sdružení Schwarzenberg v trojzemí Jižní Čechy-Bavorsko-Horní Rakousy Waltera Höllhubera. Různé akce protiatomových spolků podle něj „ohrožují vztahy mezi Českem a Horními Rakousy. Požadovat bezatomovou Evropu je utopické. Navíc se v minulosti protiatomové organizace orientovaly jednostranně na Temelín,“ připomíná deník.

Přesné údaje o dotacích ze zemského rozpočtu pro protiatomová, přesněji protitemelínská hnutí hornorakouská vláda tají. Höllhuber odhaduje, že jejich výše dosáhla za uplynulých deset let 150 miliónů šilinků, v přepočtu kolem 12 miliónů eur. Teprve předloni zveřejnila zemská vláda na svých internetových stránkách první zprávu o všech dotacích poskytnutých z hornorakouského rozpočtu. Podrobné údaje o subvencích pro protitemelínská hnutí se v ní dají nalézt jen velice obtížně a data za předchozí roky odmítl zemský radní pro ekologii Rudi Anschober sdělit, neboť by to prý bylo v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Nejčerstvější údaje o dotacích ze zemského rozpočtu zveřejněné na webu zemské vlády (www.land-oberoesterreich.gv.at) pocházejí z roku 2007. Všem patnácti dotovaným sdružením poskytla předloni 486 228,51 eur. Dvě pětiny z této částky, přesně 178 277,51 eur, dostalo sedm českých spolků v čele se sdruženími V havarijní zóně JETE a Jihočeské matky z rozpočtové kapitoly spravované radním Anschoberem.

K tradičním českým příjemcům Calla-Sdružení pro záchranu přírody, V havarijní zóně, Jihočeské matky a Spotřebitelé proti monopolu přibyly v uplynulém roce nově Severočeský ocelot a Wise Brno. Největším českým příjemcem dotací z Horních Rakous zůstalo i předloni bechyňské sdružení V havarijní zóně JETE, jemuž zemská vláda poskytla 73 488 eur. S velkým odstupem za ním skončily Jihočeské matky (32 748 eur) a už zmíněný web Wise (23 106 eur).

Kam putují „protiatomové“ podpory?

Sdružení V havarijní zóně JETE sídlí v Bechyni a představuje je tamní inženýr Vladimír Halama. Jeho členy jsou „občané České republiky, Slovenska, Rakouska a Spolkové republiky Německo, to znamená zemí, které mohou být bezprostředně ohroženy havárií jaderné elektrárny Temelín“, uvádí se bez udání konkrétních počtů na webu sdružení www.zelenazivotu.com. Zjistit nelze ani podrobnosti o aktivitách sdružení; časopis Zelená životu se údajně šíří na 400 míst v republice, nejčerstvější číslo zveřejněné na webu pochází z loňského listopadu.

Sdružení Calla vydalo předloni 1,24 miliónu korun na mzdové náklady pro pracovníky českobudějovické centrály a dalších 1,54 miliónu korun na blíže nespecifikovaný nákup služeb, uvádí jeho výroční zpráva. I přes téměř miliónovou podporu z Nadace pro rozvoj občanské společnosti, půlmiliónovou podporu z Evropského sociálního fondu, více než čtvrtmiliónovou dotaci z Horních Rakous a dvousettisícovou od ministerstva životního prostředí skončilo loňské hospodaření Cally schodkem 1,17 miliónu Kč. Počet členů se ve výroční zprávě neuvádí, lze ho pouze velice nepřesně odhadnout z 20,5 tisíce Kč vybraných členských příspěvků na nejvýše stovku.

Činnost sdružení Jihočeské matky koordinují tři placení zaměstnanci (2,5 úvazku). Počet členů jeho výroční zpráva neuvádí. Předloni se podílelo na organizaci hornorakouského semináře o právních aspektech prodlužování provozu jaderných elektráren ve vybraných evropských zemích, semináře Nízké aktivity radionuklidů v životním prostředí v souvislosti s provozem jaderných zařízení (Nadace Partnerství Brno) a vernisáže putovní výstavy Energie pro budoucnost (Horní Rakousy, Nadace Heinricha Bölla).

Není vyloučeno, že další peníze obdrželi čeští aktivisté, podobně jako v minulých letech například Jihočeské matky, od rakouských kolegů. K nejhýčkanějším patří Stop atomu, jemuž Anschoberův úřad v roce 2007 poskytl 85 100 a hejtman přidal dalších 52 470 eur, a Rakousko-český protiatomový výbor (66 770, resp. 35 800 eur). Do pokladen obou těchto institucí tak předloni přitekl ze zemského rozpočtu téměř čtvrtmilión eur, přibližně polovina veškerých hornorakouských příspěvků na protiatomové aktivity. Prakticky stejnou částkou podpořila zemská vláda Hornorakouský spolek na podporu energetických úspor.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku