ČEZ zahájil veřejnou zakázku na dodavatele jaderných bloků

Energetická společnost ČEZ dnes (3.8.) zahájila veřejnou zakázku na výběr dodavatele dvou
jaderných bloků pro lokalitu Temelín.

Na informačním serveru veřejných zakázek ČEZ uveřejnil oznámení o zahájení
zadávacího řízení, v nejbližších dnech se tak stane i na jeho celoevropské obdobě. Kromě
požadavku na dodání dvou nových jaderných bloků je obsahem veřejné zakázky i
požadavek na jednostranné opce ve prospěch ČEZ na výstavbu až 3 dalších jaderných
bloků v jiných potenciálních lokalitách v Evropě.

Veřejná zakázka na dodavatele jaderných bloků je dalším krokem v administrativní přípravě
dostavby jaderné elektrárny Temelín. V červenci loňského roku společnost požádala
Ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivu zvažované dostavby elektrárny Temelín na
životní prostředí (EIA).

Celý administrativní proces bude trvat zhruba 7 až 8 let (spolu se samotnou stavbou jaderné
elektrárny zhruba 15 let). Jde zřejmě o nejnáročnější administrativní proces v rámci EU,
například ve Francii trvala administrativní část schvalování JE Flamanville pouze 2,5 roku.
K záměru dostavby elektrárny Temelín dospělo vedení společnosti na základě výsledků
komplexní analýzy, na jejíž přípravě pracoval analytický tým po dobu 2 let. Analýza vyhodnotila
všechny varianty – od dovozu černého uhlí po nejoptimističtější varianty rozvoje obnovitelných
zdrojů.

Stavba nových jaderných bloků vychází z platné Státní energetické koncepce a Politiky
územního rozvoje, jako důležitou součást energetického mixu jadernou energii obsahují i závěry
tzv. Pačesovy energetické komise. Dostavba elektrárny Temelín přispěje do budoucna ke
snížení růstu závislosti na dovozech energií ze zahraničí a pomůže udržet energetickou
bezpečnost státu a splnit závazky a cíle ochrany klimatu .

Výkon, konkrétní typ nových bloků a jejich dodavatel budou výsledkem právě zahájené veřejné
zakázky. Půjde o lehkovodní tlakovodní reaktory III. resp. III+. generace. Ty se vyznačují
vysokou bezpečností, spolehlivostí a efektivitou provozu i delší životností.
Výhodou nové generace reaktorů jsou nižší náklady na výstavbu, kratší doba stavby, delší
životnost, méně radioaktivního odpadu a celkově vyšší efektivnost provozu. Nové bloky budou
splňovat veškeré legislativní podmínky dané právním řádem České republiky, stejně jako
požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a dalších světových institucí.

Výhody záměru dostavby jaderné elektrárny Temelín plynou z možnosti využít již existující
infrastrukturu a plochu, která plně dostačuje pro umístění dalších dvou bloků a chladicích věží.
Pro celkem čtyři bloky byla v lokalitě Temelín budována i většina podpůrných systémů, jako jsou
dodávky pitné a požární vody, kanalizace, železniční a silniční síť, vodní nádrž Hněvkovice jako
zdroj technologické vody či vyrovnávací nádrž Kořensko.

Temelínská lokalita úspěšně prošla náročným výběrem hodnocení podle mezinárodních
měřítek, při kterém se zkoumaly její geografie, demografie, metrologie, hydrologie, geologie,
hydrogeologie a seismika, zdroje vody, silniční a železniční napojení či připojení do elektrické
sítě. Umístění moderních bloků do Temelína tak bude znamenat nejnižší náklady na přípravu
lokality a nejmenší ovlivnění životního prostředí. Dostavba jaderných bloků v Temelíně je
ekonomicky, logisticky i technicky nejlepší variantou nového zdroje elektrické energie.
K nejdůležitějším výhodám jaderné energetiky patří nízké výrobní náklady, spolehlivost dodávek
elektřiny a bezpečnost provozu moderních bloků jaderných elektráren. Zásadní jsou i ekologické
aspekty – výroba energie z jádra není doprovázena emisemi CO2, takže provoz jaderných
elektráren významně přispívá k celkovému snižování emisí oxidu uhličitého – nejvýznamnějšího
skleníkového plynu.

Podle posledního průzkumu veřejného mínění (agentura STEM, 1276 respondentů, březen
2009) by se 77 % občanů (včetně 56 % voličů Strany zelených) v referendu vyslovilo pro
dostavbu Elektrárny Temelín, tato podpora v posledních letech stále narůstá.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

zpět na úvodní stránku