Elektromobily nastoupí do dvaceti let

Zásadní nástup elektromobilů v silniční dopravě se očekává po roce 2020 a připravují se na něj automobilky i elektrárenské firmy. Že to bude evoluce, nikoli revoluce, je přesvědčen proděkan Fakulty elektrotechnické pražské ČVUT doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., specializující se na automobilovou elektrotechniku a elektroniku. Čisté elektromobily se již nyní mohou uplatnit hlavně při místním provozu ve službách, obchodu a obdobných oborech, zatímco běžný řidič, který nechce mít omezený akční rádius, si bude zvykat na hybridní pohony.

Koncept elektromobility, jejž svou strategickou vizí FutureMotion podpořila společnost ČEZ, je jedním z prvních kroků pro zásadní obrat v hromadné osobní i veřejné dopravě. Uvažovaný nákup až stovky elektromobilů pro magistráty a radnice v Praze a Ostravě, do něhož chce energetický koncern investovat v letech 2010-2013 nejméně půl miliardy korun, může významně podpořit vývoj a nástup nových technologií.

Pro elektrizaci dopravy mluví ekologické požadavky i rostoucí ceny ropy a zemního plynu. Spalovacím motorům přitom ani přes opakované prognózy vyčerpání fosilních paliv na Zemi zřejmě zdaleka nezvoní hrana. Část jejich práce však takřka určitě převezme v automobilu elektřina.

Výzkum a vývoj se vede v několika směrech. Například nejčastěji zmiňované vodíkové hospodářství se zabývá palivovými články, v nichž nosičem energie je nejlehčí prvek Mendělejevovy soustavy. Studuje se i přímé spalování vodíku v pístových motorech.

Na základě zkušeností z jiných odvětví dopravy se slibně rozvíjí hybridní varianta pohonu, kombinující klasický spalovací motor s generátorem elektřiny a akumulátorem, který přes elektronický měnič napájí elektromotor. Zvyšování kapacity akumulátorů, jež při rozumné hmotnosti a objemu vystačí dnes běžně na ujetí více než sta kilometrů, přibližuje nástup tzv.plug-in hybridů, tj. hybridních automobilů, jejichž akumulátory by bylo možné dobíjet přes noc či během pracovní doby z běžné domovní zásuvky a na ujetí cesty do nebo ze zaměstnání by automobil jel na čistě elektrický pohon. Při delších cestách se využívá druhý pohon – spalovací motor.

V současné době se rozpracovávají i koncepce tzv. range extenderu, tedy elektromobilu, doplněného přídavným generátorem elektrické energie využívajícího mikroturbínu a vysokootáčkový generátor. Výhodou těchto systémů je široký sortiment použitelných paliv
Investice do elektromobility znamená dnes především příspěvek k snahám o snižování emisí skleníkových plynů a omezování spotřeby stále dražších klasických fosilních paliv. Nadále však je benzín či motorová nafta energeticky i hmotností minimálně o řád výhodnější než nejmodernější akumulátory, poznamenává docent Mindl: „Ušetří se však přinejmenším palivo, tedy komodita, která bude čím dál dražší a hůře dostupná. Nejdříve snížíme spotřebu, a pak začneme jezdit i na něco jiného.“

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku