Uranový důl Olympic Dam bude ještě větší

Australský důlní gigant BHT Billiton oznámil, že zásoby uranu v jeho největším dolu Olympic Dam jsou mnohem vyšší, než se dosud předpokládalo. Obsahují 2,45 miliónu tun oxidu uranu. Tzv. ekonomické rezervy dolu se odhadují na 347 500 tun U3O8, zatímco v polovině loňského roku to bylo jen 284 000 tun. To umožňuje zvýšit předpokládanou dobu životnosti dolu ze 43 na 54 let.

Olympic Dam, který se nachází 560 km severně od jihoaustralského města Adelaide, má největší zásoby uranu na světě. Jde o bohaté ložisko polymetalických rud – je tu například měď (čtvrté největší naleziště na světě), zlato (páté největší naleziště na světě) a navíc i stříbro. Měď se tu těží a zpracovává jako vedlejší produkt při těžbě uranu.

Ruda v tomto australském nalezišti obsahuje 0,059 procenta uranu, výtěžnost při zpracování je pouze 73 procenta. Většina uranové rudy je totiž v podobě minerálu „brannerit“, velmi odolného obvyklým metodám loužení prostřednictvím kyselin.

V roce 2008 Olympic Dam dodal na světový trh 3344 tun uranu. Zaujal tím čtvrté místo v první světové desítce, když jeho podíl na celosvětové produkci dosáhl osmi procent. BHP plánuje podstatné rozšíření dolu v příštích desetiletích. Přepokládá se, že po jedenáctileté etapě dalšího rozvoje bude schopen dodávat na světový trh až 19 000 tun U3O8 ročně.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku