Velká Británie potřebuje nejméně šest nových jaderných elektráren

Velká Británie potřebuje nejméně šest nových jaderných elektráren, které by měly být uvedeny do provozu do roku 2030. Uvedla to ve své říjnové zprávě Konfederace britského průmyslu (CBI). Britští průmyslníci se obávají následujícího desetiletí, kdy bude muset být řada dosluhujících energetických zdrojů v zemi uzavřena, a požadují jejich rychlou a spolehlivou náhradu.

CBI v aktuální zprávě „Forging Nuclear Renesance“ uvádí, že Británie potřebuje zhruba 10 až 16 nových jaderných reaktorů v 6 až 10 nových jaderných elektrárnách, které by měly celkový výkon 16 GW. Ty by také současně podstatně přispěly ke snížení emisí skleníkových plynů.

Zástupci britského průmyslu volají i po změně britské vládní energetické politiky, která významně podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie na úkor efektivnějších způsobů výroby elektřiny. A to včetně jaderné energetiky.

CBI upozorňuje, že jaderná energetika je nejen velmi spolehlivým způsobem výroby elektrické energie, ale také způsobem ekonomicky výhodným. Cena jaderného paliva nepodléhá takovým prudkých výkyvům jako například cena zemního plynu. Navíc se cena jaderného paliva na ceně elektřiny z jaderné elektrárny podílí jen 5 až 10 procenty, kdežto cena zemního plynu se na výrobě elektřiny z jeho spalování podílí více než 70 procenty.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku