Výběr zpráv ze sítě NucNet - 45. týden 2009

Změny v přípravě výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Belene

V současné době probíhají významné změny v přípravě výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Belene. Bulharská vláda pod tíží ekonomické krize hledá novou finanční architekturu tohoto projektu. Před dvěma lety na základě tehdejší situace a výběrového řízení schválila vláda finanční podíl státu ve výši 51 % a zbývající 49 % podíl připadl strategickému partnerovi - německé společnosti RWE. Jako dodavatel projektu a technologie byl tehdy vybrán a schválen ruský Atomstroyexport a energetická společnost NEK si objednala z Ruska výrobu některých rozměrných komponentů. Dnes je však jiná situace a nová bulharská vláda (od července 2009) se rozhodla svůj podíl na projektu Belene značně zredukovat. Ještě není o konečném podílu definitivně rozhodnuto, ale očekává se, že bude někde mezi 15-20 %. Předčasný výběr ruské technologie může být problém pro potenciální západní investory a bude složité za této situace sestavit nové schéma na profinancování této stavby. Dne 28.10.2009 bylo oznámeno, že společnost RWE se stahuje z projektu Belene. Jako důvod uvedli nedořešené finanční problémy a fakt, že vlivem současné ekonomické krize nebude možné tyto problémy vyřešit v krátkém čase. Dle původních plánů měla být totiž elektrárna v provozu již v létech 2014-2015. Současná bulharská vláda hledá řešení jakým způsobem v projektu Belene dále pokračovat.

Ekonomická podpora Bulharsku ze strany EU na vyřazení bloků 1.-4. JE Kozloduj

Evropská komise navrhla dne 27.10.2009 rozšíření ekonomické podpory Bulharsku ze strany EU na vyřazení jaderných bloků 1.-4. JE Kozloduj. President EK p. José Manuel Barroso řekl, že je velmi potěšen, že EU může takovým způsobem projevit svou solidaritu (investice do bezpečnější a více udržitelné struktury bulharského energetického trhu) a Bulharsko bude mít takto možnost se lépe integrovat do společné evropské energetiky. Finanční podpora EU na vyřazování JE Kozloduj končila dle původních dohod v 12/2009 a představovala částku 550 mil. EUR. Současný návrh EK, který ovšem ještě musí schválit Evropská rada, navrhuje částku 300 mil EUR na období let 2010-2013.

Nové jaderné bloky ve Velké Británii

Konsorcium tří energetických firem Iberdrola, GdF-Suez a Scottish & Southern vykoupilo pozemky v těsném sousedství jaderné industriální lokality Sellafield v hodnotě 114 mil. USD. Jedná se o pozemky o rozloze 190 ha, na kterých chce konsorcium postavit nové jaderné bloky o celkovém výkonu do 3,6 GWe. Se stavbou chtějí začít do roku 2015. Kromě toho připravují projekt na maximální využití místních dodavatelských organizací ve V. Británii a anglických pracovníků v nové vznikající energetické lokalitě. V průběhu roku 2009 také společnosti EdF, RWE a EON vykupovaly pozemky v okolí stávajících jaderných elektráren ve V. Británii. EDF Energy plánuje výstavbu čtyř bloků typu Areva, EPR v lokalitách Sizewell C a Hinkley Point C s celkovým výkonem 6,6 GWe. Naopak RWE/EON čekají s konečným rozhodnutím mezi projekty EPR a Westinghouse AP1000 o celkovém výkonu až 6 GWe na výsledky závěrečného posouzení projektu AP 1000 (Generic Design Assessment) v červnu 2011. Celkově se tedy uvažuje ve V.B. s výstavbou až 16,2 GWe jaderného výkonu, což by mělo bohatě nahradit dožívající sestavu starších jaderných bloků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku