Evropa postaví nové jaderné elektrárny

Jaderná energetika je nejlepší cestou, jak zajistit Evropě dostatek elektřiny za přijatelnou cenu a současně účinně snížit emise skleníkových plynů. Proto stále více evropských zemí plánuje výstavbu nových jaderných elektráren, prodlužuje životnost dosavadních reaktorů v provozu a uvažuje o dalším rozvoji oboru.

Výhodou jaderné energetiky je snížení závislosti na dováženém plynu a ropě a tedy vyšší energetická bezpečnost. Zásoby paliva u jaderných elektráren lze totiž snadno zvýšit na objem, který postačí na několik příštích let. Nelze tedy ze dne na den zavřít kohoutky, jako tomu hrozí u potrubních systémů přepravujících plynná nebo kapalná energetická média.
Následující stručný přehled informuje o přípravách velké části evropských zemí na další rozvoj jaderné energetiky. Pořadí je dáno sledem písmen v české abecedě, nikoli významem jednotlivých „jaderných“ energetik.

Albánie
Již v roce 2008 vláda rozhodla o rozvoji jaderné energetiky. Očekává se, že k budování jaderných elektráren budou pozvány italské společnosti.

Bulharsko
Existují plány na výstavbu dvou 1000MW bloků v Belene, stavět má ruský Atomstrojexport. Scházejí ale potřebné finance. Jeden z vlastníků elektrárny, německý RWE nedávno oznámil, že chce projekt opustit.

Česká republika
Skupina ČEZ rozhodla o výstavbě tří nových jaderných bloků – dvou v Temelíně a jednoho v Dukovanech. Na dodávku dvou nových temelínských tlakovodních reaktorů byl vypsán tendr, účastní se ho přední světová dodavatelé.

Finsko
Finská energetická společnost TVO buduje třetí blok jaderné elektrárny v Oikiluoto, který je již pátý v pořadí v této zemi. Jde o dodávku evropského tlakovodního reaktoru EPR o výkonu 1650 MWe od francouzské společnosti Areva, reaktor má být uveden do provozu v roce 2012.

Francie
Společnost EDF buduje ve Flamanville reaktor EPR o výkonu 1650 MWe. V letošním roce byly oznámeny plány na vybudování dalšího obdobného reaktoru v elektrárně u Penly.

Itálie
V roce 2008 se v Itálii rozhodli zrušit po mnoho let platný zákaz rozvoje jaderné energetiky. Chtějí vybudovat nové jaderné elektrárny s cílem pokrýt 25 procent spotřeby do roku 2030. Společný francouzsko-italský podnik EdF-ENEL plánuje v příštím desetiletí vybudovat jadernou kapacitu o celkovém výkonu 6400 MWe. V září 2009 byla podepsána další dohoda o společném rozvoji jaderné energetiky s USA. Dnes musí Itálie 10 procent elektřiny dovážet.

Litva
Země musí do konce roku 2009 uzavřít jadernou elektrárnu Ignalina postavenou podle sovětské dokumentace, k čemuž se zavázala v době vstupu do EU. Ta zatím pokrývá 70 spotřeby v zemi. Litva společně s Polskem, Lotyšskem a Estonskem plánuje vybudovat novou jadernou elektrárnu o výkonu 3200 až 3400 MWe, projekt ale trpí nedostatkem finančních prostředků. Neočekává se, že by nová elektrárna byla v provozu před rokem 2020. Proto bude muset země většinu elektřiny dovážet. Nabídku v regionu může ovlivnit i nová jaderná elektrárny v ruské enklávě kolem Kaliningradu o výkonu 1200 MWe, která se má začít stavět v roce 2012 a dodávat elektřinu v roce 2018.

Maďarsko
V letošním dubnu vláda rozhodla o přípravách výstavby dalšího bloku v jaderné elektrárně v Pakši. Zde dosavadní čtyři reaktory pokrývají třetinu dosavadní maďarské spotřeby elektřiny.

Německo
Nová německá vláda plánuje prodloužit životnost 17 existujících reaktorů v německých jaderných elektrárnách, zákaz stavět nové bloky ale zřejmě ještě zůstane zachován.

Nizozemsko
Energetická společnost Delta plánuje postavit jadernou elektrárnu, která by byla uvedena do provozu v roce 2019. Doufá, že jí k tomu dá povolení příští vláda. Té současné, která rozvoji jaderné energetiky nepřeje, vyprší mandát v roce 2011.

Polsko
Vláda plánuje stavbu jedné nebo dvou jaderných elektráren, aby se omezila závislost země na elektřině ze spalování uhlí. První z nich má pracovat již v roce 2020. V listopadu proběhlo jednání o pomoci Francie s přípravami a výstavbou jaderných zdrojů.

Rumunsko
Země plánuje postavit do roku 2016 dva reaktory Candu 6, každý o výkonu 720 MWe, a to u existující jaderné elektrárny Cernavoda. Účastníkem konsorcia na jejich výstavbu je i ČEZ.

Slovensko
Společnost Enel má dokončit stavbu dvou nových bloků v Mochovcích, každý o výkonu 440 MWe. Další jadernou elektrárnu má postavit společný podnik ČEZ a slovenské státní společnosti JAVYS v Jaslovských Bohunicích.

Slovinsko
Státní energetická firma Gen Energija chce vybudovat druhou jadernou elektrárnu do roku 2020. Vláda má tyto plány posoudit v příštím roce.

Švýcarsko
Energetické firmy Expo a BKW plánují stavbu dvou jaderných elektráren, které mají být uvedeny do provozu do roku 2020, které by měly nahradit existující reaktory Beznau a Mühlenberg. Také energetická firma Atel chce stavět další jaderný zdroj elektřiny.

Turecko
Země plánuje postavit tři jaderné elektrárny – první na pobřeží Středozemního moře a dvě na pobřeží Černého moře. Probíhají jednání s dodavateli, očekává se dohoda s ruským Atomstrojexportem. Plány může ohrozit nedostatek finančních prostředků.

Velká Británie
Velké evropské energetické společnosti, především francouzská EDF a německé E.ON a RWE, chystají stavbu nových jaderných elektráren ve Velké Británii. Společnosti již kupují pozemky, především v okolí existujících jaderných elektráren, probíhá projekční příprava.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku