Výběr zpráv ze sítě NucNet - 46. týden 2009

Připomínky jaderných dozorů k projektu EPR

Jaderné dozory Francie (ASN), Finska (STUK) a V. Británie (HSE) vydaly 02.11.2009 společné vyjádření a vyzvaly fy. AREVA, aby provedla bezpečnostní zlepšení svého standardního projektu jaderného bloku typu EPR. Připomínky všech tří jaderných dozorů se týkají architektury řídících a bezpečnostních systémů SkŘ a MaR, co se týká nezávislosti bezpečnostních a řídících systémů pro normální provoz a těch, které by měly být uvedeny do činnosti v abnormálních stavech. Tvrdí, že nezávislost je důležitá, protože jestliže bezpečnostní systémy mají poskytnout ochranu v případě poruchy řídícího systému, tak nesmí dojít k poruše na obou těchto systémech současně. Ve vyjádření jaderných dozorů se říká, že projekt, který předložili žadatelé o licenci (TVO a EdF) a fy. Areva, tomuto principu nezávislosti nevyhovuje, protože je zde velké množství interní konektivity mezi řídícími a bezpečnostními systémy. Jaderné dozory se otázkou SkŘ pro EPR zabývají již delší dobu a nezávisle vznesly několik podobných dotazů již v minulosti. Areva a EdF se k této problematice již vyjádřili (ještě ten samý den), že do konce roku 2009 provedou požadované změny architektury SkŘ, které budou předloženy jaderným dozorům k dalšímu posouzení. Areva k tomu dodává, že vítá tento společný postup jaderných dozorů k zajištění globální standardizace pro svoje systémy SkŘ. „Jedná se o konstantní dialog mezi provozovateli, projektanty a jadernými dozory, který je integrální částí licenčního a projektového procesu“, říká Areva.

Změny v britské energetické politice

Konfederace britského průmyslu (CBI) požaduje změny v britské energetické politice, které by umožnily výstavbu nejméně 16 GWe nových JE (10-12 nových reaktorů na 6-10 jaderných lokalitách). Tato vlivná průmyslová skupina říká, že tato výstavba je nutná k tomu, aby země splnila své cíle v ochraně klimatu stanovené do r. 2030 a byla zajištěna energetická bezpečnost V.B. Současná energetická politika silně podporuje investice do obnovitelných zdrojů na úkor ekonomičtějších nízkouhlíkových zdrojů, včetně jaderných elektráren. Skupina požaduje na vládě, aby se zaměřila na zpracování dlouhodobé koncepce skladování radioaktivních odpadů a poskytla podporu společnostem, které jsou zapojeny do jaderně palivového cyklu.

Úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů v lokalitě JE Ignalina

Areva Group získala kontrakt na projekt dlouhodobého povrchového úložiště na nízko a středně radioaktivní odpady v lokalitě JE Ignalina. Jedná se o tzv: „near surface repository“, které bude stavět tým francouzských a litevských firem pod vedením Areva TA a na kterém se budou dále podílet divize reaktory a služby. Dle přístupových dohod Litvy do EU je naplánováno odstavení druhého bloku JE Ignalina na konci roku 2009. První blok již stojí od r. 2004.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku