Výběr zpráv ze sítě NucNet - 47. týden 2009

Kontrakt ČEZ a Arevy na obohacování uranu

Francouzská společnost AREVA zveřejnila kontrakt, který uzavřela s ČEZ na dodávku služeb souvisejících s obohacováním uranu na období 15 let. Tato smlouva přispívá k dlouhodobému zajištění dodávek jaderného paliva pro společnost ČEZ z různých zdrojů. Pro AREVU to znamená významné naplnění seznamu zakázek, který si vytváří pro svůj nový obohacovací závod Georges Besse II v lokalitě Tricastin, který má být dokončen tento měsíc. První kaskády obohacovacích centrifug se mají spouštět již na konci tohoto roku a plně funkční má být závod v r. 2016.

Politika kultury bezpečnosti pro jaderná zařízení v USA

Jaderný dozor Spojených států amerických (NRC) vydal návrh Politiky kultury bezpečnosti pro jaderná zařízení a uživatele jaderných materiálů. „Kultura bezpečnosti (KB) musí zahrnovat takové pracovní prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci svobodně uplatňovat svoje připomínky ke stavu bezpečnosti nebo fyzické ochrany, bez obav z jakékoliv represe a kde jsou tyto připomínky řešeny promptně a pečlivě“. Dále se zde uvádí celá řada požadavků na zajištění správné KB zahrnující potřebné zdroje pro identifikaci nedostatků, jejich hodnocení, řešení, rozhodovací procesy v nestandardních situacích, jasně definované role a odpovědnosti apod. NRC k nové politice říká, že v oblasti kultury bezpečnosti mají roky zkušeností, kdy se její elementy snažili zahrnout do systému dozorování provozovaných jaderných reaktorů. Připomínky k návrhu nové Politiky je možné uplatňovat do 4.02.2010. Detaily lze nalézt ve Federálním registru:
http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-26816.pdf

Deset lokalit pro výstavbu nových jaderných bloků ve Velké Británii

V. Británie vydala dne 9.11.2009 prohlášení o jaderné energetice, ve kterém je určeno deset potenciálních lokalit, vhodných pro výstavbu nových jaderných bloků v zemi do roku 2025. Ministr pro energetiku a změny klimatu p. Ed Miliband uvedl v Parlamentu potenciální lokality, se kterými je třeba uvažovat v plánovacím procesu hlavních projektů obnovy energetické infrastruktury. Jedná se o tyto lokality: Bradwell, Braystones, Hartlepool, Heysham, Hinkley Point, Kirksanton, Oldbury, Sizewell, Sellafield a Wylfa.

Polsko jedná s Francií o pomoci v oblasti jaderné energetiky

Polský ministerský předseda p. Donald Tusk oznámil, že Polsko vstupuje do jednání na nejvyšší úrovni s Francií v oblasti pomoci vybudování jaderně bezpečnostního systému a přípravy jaderné energetiky v zemi. Tato iniciativa je součástí polské energetické strategie pro příštích 20 let. P. Tusk řekl, že rozhodnutí o potenciálním partnerství pro výstavbu nových jaderných bloků bude učiněno později, ale zahájení spolupráce s Francií již v tomto období bylo nezbytné. V první fázi partnerství jde o to umožnit polským technikům školení s využitím zkušeností z francouzského jaderného průmyslu. Dle energetické strategie by měl být první jaderný blok uveden do provozu do roku 2020.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku