Nové jaderné elektrárny povzbudí ekonomiku

Budování jaderných elektráren je pro ekonomiku zemí, které se pro jadernou energetiku rozhodnou, neobyčejně významné. Každá nová investiční příležitost takového rozsahu, jako je stavba jaderné elektrárny, je totiž zdrojem zakázek a tím i příjmů pro několik tisíc dodavatelských firem nejrůznějších odvětví. Stává se velmi významným impulsem pro oživení a růst ekonomiky celé země.

Nejde přitom pouze o zajištění vysoce kvalifikovaných činností pro stavbu a provoz elektrárny, které jsou z podstaty věci samozřejmě nezbytné. Každá podobná stavba zaměstná po několik let na 4000 pracovníků, o které je třeba každodenně pečovat – od ubytování až po zajištění stravy. Je také třeba dodávat materiál, stavební hmoty, potrubí, elektrotechnický materiál apod., a to ve velkém rozsahu. Každá nová jaderná elektrárna přináší i nabídku až 400 trvalých pracovních míst pro každý reaktor, což je pro regiony velmi významné.

Nedávný seminář ve Velké Británii pro zájemce o dodávky technologie, stavebních prací a služeb pro stavby jaderných elektráren na východním pobřeží mapoval nutné kapacity dodavatelských firem, z nichž velká část bude domácí. Již nyní se ukazuje, že v některých profesích může nastat určitý nedostatek, například u svářečů. Británie přitom má mnoho firem, které se po desetiletí zabývají stavbami energetické infrastruktury, a to včetně těžebních systémů a potrubí pro dodávky ropy a plynu ze dna Severního moře. Tyto firmy jsou také schopny vyhovět velmi náročné certifikaci. Velký objem prací připadne na projektanty nejen elektrárny, ale i výstavby okolní infrastruktury, na stavební profese mnoha druhů apod.

Například německé společnosti RWE a E.ON, které pro stavbu nové jaderné elektrárny v jihozápadní Anglii poblíž Gloucesteru založily společnou firmu Horizont Nuclear Power, chtějí do tohoto nového zdroje elektřiny investovat 15 miliard liber s cílem uvést do provozu první reaktor v roce 2025. Stavba si vyžádá 5000 pracovníků, pro trvalý energetický provoz bude třeba zaměstnat 800 pracovníků. Rozsáhlý program výstavby nových jaderných elektráren v Británii má i francouzský energetický gigant EDF podnikající v britské energetice, která počítá s reaktory typu EPR.

Podobně velkých staveb se v Británii může v příštích letech uskutečnit i 10. Ať již bude podíl dovezené techniky jakýkoliv, na domácí dodavatele zbude velmi významný díl, který může být nesmírně cenným impulsem pro oživení a rozvoj ekonomiky.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku