Výběr zpráv ze sítě NucNet - 48. týden 2009

Dvě první JE ve Vietnamu

Vietnamské národní shromáždění schválilo dne 25.11.2009 rezoluci na výstavbu dvou prvních jaderných energetických bloků. Jedná se o lokalitu v provincii Ninh Thuan v jižní části země. Výše investice se plánuje na 11,2 miliard USD. Není dosud známo jaký typ reaktoru bude vybrán pro tuto JE, ale Vietnam podepsal smlouvy o pomoci v jaderné oblasti s USA a Japonskem. Výstavba by měla začít v roce 2014 a nové bloky začít pracovat v roce 2020.

Parogenerátory a kompenzátor objemu pro JE Olkiluoto 3

Na stavbu nového jaderného bloku JE Olkiluoto 3 byly dopraveny těžké komponenty hlavního technologického zařízení I. okruhu. Jedná se o čtyři parogenerátory (PG) a kompenzátor objemu (KO). Každý z 500 t PG měří na výšku 24,15 m a má průměr 3,8 m. KO váží 150 tun. Tyto těžké komponenty byly vyrobeny ve Francii v závodě Chalon Saint Marcel. Byly přepravované lodí do finského přístavu Rauma. Dokončení stavby Olkiluoto-3 se předpokládá v červnu 2012.

Prodloužení provozní licence pro JE Susquehanna

Americký úřad pro jadernou bezpečnost NRC prodloužil provozní licenci pro oba bloky JE Susquehanna (BWR) o 20 let. Tato elektrárna vlastní současnou provozní licenci na 40 roků, tzn. že pro 1. blok by vypršela v 07/2022 a pro 2. blok v 03/2024. Po náročném posuzovacím řízení, které probíhalo od září 2006 vydal NRC rozhodnutí, kterým prodloužil licenci obou bloků do let 2042 a 2044. V podrobnější zprávě se uvádí, že nebyly shledány žádné enviromentální důvody, které by mohly vést k poškození životního prostředí provozem těchto jaderných bloků během dalších dvaceti let.

Únik radioaktivity na JE Three Mile Island

V Jaderné elektrárně Three Mile Island na 1. bloku (PWR, 786 MWe) došlo během odstávky k úniku radioaktivity, který vyvolal velký zájem veřejnosti, médií i jaderného dozoru. Na elektrárně probíhá rozsáhlá výměna zařízení, které již dosloužilo – konkrétně jde o kompletní výměnu dvou parogenerátorů, které se budou transportovat ven z kontejmentu vyřezanými otvory o šířce 6 m. Dne 21.11.2009 došlo v průběhu prací uvnitř kontejmentu ke zvýšení hodnot radioaktivních aerosolů, což vyvolalo přerušení probíhajících činností a 150 pracovníků muselo jít kolem 16:00 hod domů. Po prověření možného ozáření pracovníků byla u jednoho z nich zjištěna hodnota 16 milirem (roční limit dávky pro zaměstnance je 2000 milirem), ostatní měli dávky mnohem nižší. Žádná radioaktivita se nedostala ven mimo kontejment do životního prostředí a tato drobná kontaminace uvnitř nezpůsobila žádnou újmu bezpečnosti ani na zdraví veřejnosti. Nicméně dozimetrická služba, technici elektrárny i inspektoři jaderného dozoru vyhodnocují celý postup výměny PG a zjišťují jakým způsobem došlo ke zvýšení aerosolů v prostoru kontejmentu.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku