Nové laboratoře prozkoumají stárnutí materiálu reaktorů

V druhé polovině listopadu francouzský energetický gigant EdF slavnostně otevřel nové laboratoře v institutu MAI (Materials Ageing Institute), které budou zkoumat změny v materiálech použitých v jaderných elektrárnách. Nové laboratoře mají k dispozici špičková technická zařízení včetně nejvýkonnějšího elektronového mikroskopu na světě.

Výsledky výzkumu mohou významně pomoci v práci institucí, které rozhodují o prodlužování životnosti jaderných elektráren. To je neobyčejně významné pro energetiku, neboť jaderné bloky jsou s ohledem na velmi vysokou bezpečnost provozu vybudovány tak, že jejich skutečná životnost značně přesahuje životnost stanovenou v jejich projektech.

Nové laboratoře MAI se nalézají v objektu výzkumného a vývojového střediska EdF Les Renardieres v Moret-sur-Loing, zhruba 60 km jihovýchodně od Paříže. Institut MAI založila EdF v lednu roku 2008, a to ve spolupráci s japonskou energetickou firmou Tepco (Tokyo Electric Power Co) a americkým institutem EPRI (Electric Power Research Instutitute). Institut bude těmto společnostem sloužit při výzkumu stárnutí materiálu v elektrárenských provozech, a to nejen jaderných, ale i tepelných elektrárnách a v hydroelektrárnách.

Institut MAI s 80 zaměstnanci – výzkumníky, inženýry a techniky – má roční rozpočet 9 miliónů eur, polovinu z toho hradí EdF. Francouzská společnost také vybudovala nový areál institutu s budovami a zařízeními v hodnotě 15 milionů eur.

MAI se soustředí na tři hlavní směry činnosti. Půjde zejména o sledování mikroskopických změn v materiálech a o zkoušky vzorků v experimentech, dále o matematické modely, které mohou posloužit při pochopení procesů změn v některých látkách vystavených obtížným podmínkám – jako je koroze, únava materiálu a jeho tečení (creep), a při stanovování optimální životnosti součástí a dílů –, a v neposlední řadě i o zpracování dat, která budou získána při zkouškách vzorků materiálů a při náhradě některých zařízení v elektrárnách.

Hlavní pozornost vědců se soustředí na jaderné reaktory včetně reaktorové nádoby, na primární a sekundární okruh jaderných elektráren, na plastické a polymerické materiály často užívané v izolacích elektrických kabelů a při ochraně komponentů, a také na strukturu betonu použitého pro stavbu jaderné elektrárny.

Nové laboratoře MAI jsou vybaveny nejvýkonnějším elektronovým mikroskopem na světě – Titan Transmission Electron Microscope (TEM). Součástí jejich vybavení jsou také vysoce výkonné počítače, jako je například IBM BlueGene/L – superpočítač s 8000 procesory.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku