Výběr zpráv ze sítě NucNet - 49. týden 2009

Mohamed ElBaradei ukončil své působení ve funkci

Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Mr. Mohamed ElBaradei ukončil dne 30.11.2009 své působení ve funkci, kterou vykonával po tři funkční období (od r. 1997). Při svém odchodu říká, že má radost z toho jakého dosáhla MAAE v tomto období vynikajícího postavení při zajišťování mezinárodní bezpečnosti a rozvoje. V tento den se konala v agentuře ve Vídni na jeho počest slavnostní večeře. Novým ředitelem MAAE byl vybrán Japonec Mr. Yukiya Amano, který zahajuje své čtyřleté funkční období s účinností od 1.12.2009.

Nový předseda sdružení jaderných dozorů evropských zemí

Novým předsedou sdružení jaderných dozorů evropských zemí WENRA (Western European Nuclear Regulators Association; www.wenra.org) byl zvolen 12.11.2009 p. Jukka Laaksonen, generální ředitel finského jaderného dozoru STUK. U příležitosti svého jmenování do čela sdružení řekl, že doufá ve větší zapojení jaderných dozorů z východu, hlavně pak z Ukrajiny, Arménie a Ruska. Pokud k tomu dojde, tak nevyloučil budoucí rozšíření sdružení WENRA tímto směrem. Současná organizace sdružuje regulátory ze 17 evropských zemí. Pan Laaksonen také krátce představil své plány pro sdružení WENRA. V minulém období byly dohodnuty referenční úrovně pro různé oblasti jaderné a radiační bezpečnosti pro stávající jaderné bloky a v průběhu roku 2010 bude potřeba ohodnotit jak členské státy implementovaly tyto referenční úrovně do národních pravidel a norem. Co se týká nových reaktorů, tak sdružení WENRA předpokládá, že jejich návrhy budou zahrnuty do budoucích standardů MAAE.

Dva nejvíce pravděpodobné projekty JE ve Velké Británii

Jaderný dozor V.B. (Health and Safety Executive, HSE) publikoval obecné hodnocení dvou nejvíce pravděpodobných projektů JE ve V. Británii: EPR (Areva) a AP1000 (Westinghouse) v tzv. „Generic design assessment“ (GDA). V hodnocení se říká, že v zásadě oba dva typy jsou vhodné pro výstavbu ve V. Británii, ale oba dva ještě vyžadují dopracování v některých oblastech. U typu EPR je to změna architektury MaR a u AP1000 stavební normy a standardy, nedostatečná analýza vnějších rizik a několik oblastí hypotetických poruch komponent, které konstruktér neřešil z důvodů údajně malé pravděpodobnosti selhání. Toto hodnocení ještě neznamená konečný souhlas HSE, ale je to mezistupeň předepsaného legislativního řízení. Obě zprávy jsou přístupné na Web adresách: www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step3-edf-areva-public-report-gda.pdf a www.hse.gov.uk/newreactors/reports/step3-westinghouse-public-report-gda.pdf

Událost na JE Diablo Canon

Jaderný dozor NRC vyšetřuje na JE Diablo Canon (2x 1120 MWe, PWR) okolnosti události z 23. října 2009, kdy při údržbě bylo zjištěno, že dva z vypínačů pohonů armatur na systému havarijního chlazení reaktoru jsou chybně zapojené a jejich stav neumožňuje dálkové ovládání z BD. Jednalo se o technologický bezpečnostní systém pro těžké havárie, který bere chladicí vodu z podlahy kontejmentu a přivádí ji zpět do systému pro dochlazování reaktoru. V případě závažné události a úniku chladiva I.O. by tyto armatury musely být buď otevřeny manuálně nebo pro chlazení reaktoru použít jiný systém. NRC říká, že k ohrožení veřejnosti nedošlo, ale případ je nutné podrobně vyšetřit pro pochopení proč a jak k závadě došlo. Kontrola bude trvat několik dní a zpráva se očekává za cca 45 dní po jejím ukončení.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku