Výběr zpráv ze sítě NucNet - 50. týden 2009

Konference OSN COP15

Dne 7.12.2009 začala v Dánsku světová konference OSN COP15 na téma změn globálního klimatu. Konferenci zahájil p. Yvo de Boer, ředitel sekce OSN, která se zabývá klimatickými změnami a ve svém projevu zdůraznil, že jednání v Kopenhagenu by měly být završeny ambiciózními a radikálními dohodami zemí jakým způsobem se bude postupovat ke snížení globálního oteplování. Konference má trvat téměř dva týdny a na jednání se sjel rekordní počet účastníků. Mnoho zemí zde předkládá své závazky jakým způsobem sníží emise skleníkových plynů. Největší zájem však vyvolávají iniciativy USA, Indie a Číny, kteří mají připravené specifické programy o kterých se má na konferenci diskutovat. Skandál vyvolal předčasně zveřejněný text závěrů konference, který připravila dánská strana a kterým se cítí poškozeni především rozvojové země s ohledem na množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Naopak je zde množství hlasů prosazující masivní nasazení jaderné energetiky jako nástroje ke snížení skleníkových plynů.Detaily je možné sledovat na Web adrese: http://en.cop15.dk.

Tendr na výstavbu nových jaderných bloků v Ignalině

Litevská presidentka paní Dalia Grybauskaite navštívila 08.12.2009 JE Ignalina, která má být dle dohod s EU definitivně odstavena koncem roku 2009. Současně litevská vláda oficiálně vyhlašuje tendr na výstavbu nových jaderných bloků v této lokalitě. Paní prezidentka řekla, že během 3-4 let bude zahájena výstavba nové jaderné elektrárny. JE Ignalina (2x 1500 MW, RBMK) zahájila svůj provoz v r. 1983 a v rámci jednání o vstupu Litvy do EU byl před pěti lety odstaven 1. reaktorový blok a 2. blok má být vyřazen k 31.12.2009. Od tohoto okamžiku se stane Litva nejméně na 10 let plně závislá na dovozech el. energie ze zahraničí, včetně Ruska. Odstavení JE vyvolá i sekundární následky v sociální oblasti, neboť JE je největším zaměstnavatelem v regionu a bude těžké zaměstnat uvolněné pracovníky. Litevská vláda již zahájila proces hledání strategického investora pro výstavbu nových bloků uveřejněním veřejného tendru v oficiálním věstníku EU: „Official Journal of the European Union“. Litva doufá, že dostane nabídky od některé ze společností: EDF, E.ON, GDF Suez, Enel, Iberdrola, RWE a Vattenfall do konce ledna 2010. Dle předchozích dohod se má na projektu podílet také Estonsko, Lotyšsko a Polsko, které usilují o podíl na výrobě elektřiny z této nové elektrárny. Náklady na projekt jsou spočítány v rozmezí 6-15 miliard EUR, podle počtu a typu schválených reaktorových bloků. První z nich by měl začít vyrábět elektřinu již v r. 2020.

Centre of excellence pro reaktory EPR

Skupina EdF zahajuje práce na přípravě nového vědomostního centra “centre of excellence” pro reaktory typu EPR ve V. Británii. Plánují zde soustředit cca 400 inženýrů a techniků během příštích pěti let. Společnost EdF Energy se chystá předložit žádost o výstavbu nového bloku EPR v lokalitě stávající JE Hinkley Point v létě příštího roku.

Rusko-arménská společnost pro výstavbu nové JE

Arménská vláda oznámila svůj záměr vytvořit Rusko-arménskou společnost (joint venture 50/50) pro výstavbu nové jaderné elektrárny s výkonem cca 1000 MW. Tento nový blok by měl více než dvojnásobný výkon než stávající jaderný blok VVER 440 první generace, který v současnosti zajišťuje zhruba 40 % výroby elektřiny v zemi. Jedná se o projekt výstavby jaderného bloku VVER typu AES-92 a stavbu povede ruský Atomstroyexport. Očekávané náklady dosáhnou cca 5 miliard USD, což je zhruba dvojnásobek arménského rozpočtu na rok 2009. Zahájení výstavby plánují v r. 2011.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku