Výběr zpráv ze sítě NucNet - 2. týden 2010

JE Browns Ferry - nejlevnější JE v USA

Nejnižší provozní náklady v rámci všech 65 JE v USA měla v roce 2008 JE Browns Ferry, energetické společnosti TVA ve výši 14,90 USD/MWh (tj. cca 0,269 Kč/kWh, při kurzu střed 1$ = 18,032 Kč). Nucleonics Week zveřejnil seznam provozních nákladů (O&M costs) v roce 2008 na základě hlášení provozovatelů JE Federálnímu energetickému regulačnímu úřadu a DOE v US. Z celkového počtu 65 elektráren v USA však poskytlo údaje pouze 52,3 %, vzhledem k tomu, že část provozovatelů deklaruje svoje výrobní bloky , že nejsou součástí částečně regulovaného trhu s elektřinou, ale jsou vedeny jako samostatné obchodní jednotky. Z těch údajů které jsou k dispozici vyplývá, že průměrné náklady O&M vzrostly proti předchozímu roku o 9,7 % na hodnotu 20,64 USD/MWh (cca 0,372 Kč/kWh, při kurzu střed 1$ = 18,032 Kč). Na zvýšení se podílela kromě inflace, zvýšená cena JP (asi o 7,2 %) a snížení koeficientu způsobilosti bloků z 92,33 % v roce 2007 na 91,2 % v roce 2008.

Nový komisař pro energetiku

Novým komisařem pro energetiku v EU má být p. Günther Oettinger, bývalý předseda strany CDU v Baden-Württembersku (Německo). Minulý týden se účastnil tří hodinového slyšení před Evropským parlamentem a úspěšně obhajoval svou budoucí pozici. Nejdůležitějšími prioritami evropské energetiky jsou podle něj dekarbonizace používaných energetických zdrojů a energetická bezpečnost. Tyto dvě oblasti budou vyžadovat odstranění široce zakořeněného dosavadního přístupu k energetice, o který se chce pokusit během svého pětiletého působení ve funkci. V oblasti jaderné energetiky prosazuje vyřešení otázky bezpečného konečného ukládání RaO, s použitím nejvyšších bezpečnostních standardů, jenž jsou technicky známé a proveditelné, seriózním způsobem a bez politických emocí. Rozhodnutí o využívání jádra je věcí každé země, ale co musí být společné, to jsou normy bezpečnosti a ochrany ŽP. EP bude volit komisaře EK 26.01.2010.

Nový systém kontrol MAAE

Agentura MAAE a EU se dohodly, že země EU, které nemají jaderné zbraně budou mít do budoucna jednodušší proceduru dohledu nad jadernými materiály (tzv. Safeguards). Pan Olli Heinonen, zástupce GŘ MAAE a šéf útvaru Safeguards řekl, že tato dohoda znamená že bezpečnostní inspekce se budou v těchto zemích (vč. ČR) dělat více zákaznickým přístupem a budou znamenat menší zatížení pro všechny zúčastněné strany. Tento nový systém kontrol se bude používat ve všech zemích EU, kromě Francie a V. Británie, které mají dle Nuclear non-Proliferation Treaty (NPT) civilní a vojenské jaderné programy.

Konečné úložiště RaO ve Slovinsku

Slovinská vláda schválila 30.12.2009 Vyhlášku na vybudování konečného úložiště RaO pro nízko a středně radioaktivní odpad, jehož stavba má začít během příštích 2-3 let. Lokalita se jmenuje Vrbina a nachází se nedaleko od jediné JE Krško (PWR, 666 MWe, v provozu od r. 1983) ve Slovinsku. Agentura pro nakládání s RaO ARAO říká, že dvě plánovaná sila budou mít kapacitu 9 400 m3, z níž cca polovina objemu bude sloužit pro provoz a decommissionning JE Krško a druhá pro RaO z ostatních institucí a jako rezerva.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku