Zemřel prof. Ing. František Klik, CSc.

Dne 14. ledna 2010 zastihla českou a slovenskou jadernou komunitu několika generací velmi smutná zpráva, že zemřel v roce svých nedožitých 80-tých narozenin prof František Klik.

Profesor František Klik se narodil 9.4.1930 v Plzni, inženýrský titul získal v roce 1952 a kandidátem věd se stal v roce 1959 na strojní fakultě ČVUT. Zde byl v roce 1982 jmenován prvním řádným profesorem pro oblast jaderné energetiky.

Prof. Klik byl jedním za zakladatelů jaderné energetiky v bývalém Československu, který pomáhal formovat vědecko – výzkumné zaměření ÚJV po jeho založení jako mnohaletý vědecký sekretář ústavu. Působil několik let v MAAE na významném postu ředitel divize záruk za jaderný materiál a po kratším působení na ČSKAE v oblasti bezpečnosti, se jeho aktivita hlavně zaměřila na přípravu mladých inženýrů pro jadernou energetiku na strojní fakultě ČVUT. Zde působil velmi aktivně do posledních chvil svého plodného života. Mezi jeho žáky doma i v zahraničí patří mnoho odborníků na významných místech ve výzkumu, na vysokých školách jaderných na elektrárnách a dozoru v oblasti jaderné energetiky.

Pan profesor Klik byl nejen znám jako špičkový odborník a úspěšný pedagog , ale také jako velmi milý a laskavý člověk. Udělal pro naši jadernou energetiku opravdu velmi mnoho a je těžké si představit náš obor bez něj. V období nastupující jaderné energetiky se profesor Klik jako pracovník vědeckého sekretariátu ústavu věnoval intenzivně práci v Radě pro spolupráci ústavu s vysokými školami technického zaměření z celé republiky s cílem zapojit je do výuky inženýrů pro jadernou oblast.V průběhu minulého roku se hlavní měrou zasloužil o akreditaci navazujícího magisterského studia Jaderná energetická zařízení,kterou získala FS ČVUT a ústav.

Měl jsem osobní štěstí, že jsem byl nejen na začátku 60tých let studentem prof. Klika, ale i po řadu let blízkým pracovním kolegou.
Chtěl bych proto nejen za sebe, ale za desítky jeho žáků a spolupracovníků vyjádřit obdiv a poděkování za všechno co naši jadernou energetiku udělal.

Františku, budeš nám chybět a budeme na tebe vzpomínat!

Čest Tvé památce

Zdeněk Kříž
jeden z mnoha Tvých studentů a spolupracovníků

zpět na úvodní stránku