Výběr zpráv ze sítě NucNet - 5. týden 2010

Bienále WANO

Ve dnech 1.- 2.února 2010 se konalo v New Delhi, v Indii, Bienále WANO za účasti více než 390 delegátů ze všech kontinentů. Toto významné setkání vrcholných představitelů provozovatelů jaderných elektráren (CEO, COO, CNO, ředitelů JE a dalších manažerů) schválilo jednohlasně nové Stanovy (Charter) organizace WANO, ve kterých se počítá s větším zapojením vrcholových manažerů společností, které provozují civilní jaderné reaktory do organizace WANO. Byla předefinována úloha WANO, její principy, navržena nová organizace, definovány povinnosti jejích orgánů a povinnosti členů. Tyto změny reagují na změněnou situaci v současné jaderné energetice a směřují k větší efektivitě a zajišťování jaderné bezpečnosti na celém světě i za měnících se současných podmínek. Kromě individuální odpovědnosti každého provozovatele JE je zde nový závazek tzv. kolektivní zodpovědnosti za vysokou úroveň jaderné a obecné bezpečnosti i na jiných JZ v zahraničí. Tento nový závazek bude WANO monitorovat, kontrolovat a pomáhat dosahovat potřebné úrovně u všech členů WANO. Na BGM bylo také oznámeno, že bylo dosaženo závazku z minulých let, tzn. že na všech komerčně provozovaných JE na světě (440 provozovaných bloků) proběhly WANO Peer Review. Tyto prověrky významně zvýšily normy jaderného mistrovství (nuclear operating excellence) na všech JE na světě. Předseda WANO p. Laurent Stricker řekl, že současné změny ve WANO musí zajistit bezpečnost provozování JE i za stavu, kdy se k jadernému energetickému programu nově hlásí 70 zemí, kdy současné bloky stárnou a implementují programy LTO, kdy probíhá obměna personálu při odchodech do důchodu a vznikají multinárodní vlastníci jaderných zařízení.

Jižní Korea chce exportovat 80 nových jaderných bloků

Vláda Jižní Koreje schválila dlouhodobý program zaměřený na vývoz 80 nových jaderných bloků do zahraničí a získat do roku 2030 20 % světového trhu v jaderné energetice. Současně připravuje studium 2800 jaderných specialistů a chce dosáhnout úplné nezávislosti národní jaderné energetiky J. Koreje do roku 2012. Plán vlády J. Koreje zahrnuje i zajištění řady opatření vedoucí ke stabilnímu zásobování jaderným palivem prostřednictvím nových investic do uranových dolů, dobývání jaderných rud a do zařízení v zahraničí.V současnosti pokrývá domácí těžba pouze 6,7 %, ale do roku 2016 se má zvýšit na 25 % a do roku 2030 plánují 50% zajištění z vlastních uranových zdrojů. V poslední době získala J. Korea zakázku na dodávku 4 bloků 1400 MWe do Spojených arabských emirátů, v hodnotě 40 miliard USD.

Pilotní studie WENRA k bezpečnosti JE

Sdružení evropských regulátorů WENRA publikovalo pilotní studii zabývající se bezpečností jaderných reaktorových bloků a předkládá ji k připomínkování veřejnosti. WENRA říká, že tato studie se týká projektů, které jsou prováděny nebo budou zahájeny v blízké budoucnosti. Nepokrývá ale ještě reaktory tzv. 4. generace. Studie představuje „vysoké kvalitativní bezpečnostní cíle“ pro nové jaderné reaktory na základě tzv. fundamentálních principů bezpečnosti dle MAAE (IAEA’s Fundamentals) a revize existující legislativy. Studie také zahrnuje částečné testy dalších možných zlepšení jako např. použitelnost referenčních úrovní pro nové reaktory apod. Zpráva je na adrese:
www.wenra.org/dynamaster/file_archive/100115/6c26480a39370c81b71e09e820165a69/RHWG_Report_NewNPP_Dec2009.pdf. WENRA žádá o zaslání připomínek do 30.06.2010.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku