Výběr zpráv ze sítě NucNet - 6. týden 2010

Normativy pro potrubí JE

Jaderný energetický institut (NEI) organizuje v současnosti činnosti směřující k vypracování normativů (zásad a pravidel) pro zajišťování celistvosti a stavu potrubí, jenž jsou umístěny v zemi nebo v podzemních potrubních kanálech na JE. Jaderný energetický průmysl v USA se dobrovolně hlásí k této iniciativě a uvedené normativy provozu a údržby se mají týkat potrubí bezpečnostních systémů, ostatních potrubí obsahující Ra média, chladicí a jiné vody, oleje, plyny a další média. Normativy předepisují opatření (častější inspekce) a další podmínky provozu: do 30.06.2010 provozovatelé definují úlohy a zodpovědnosti, vč. vyššího managementu za implementaci programu; do 31.12.2010 provozovatelé implementují hodnocení rizika podzemních potrubí (funkce, umístění, dispozice, materiály potrubních tras a projekt), vč. dtb na sledování údajů,výsledků revizí a trendů; do 30.06.2011 inspekční plány a nejpozději do 30.06.2012 zahájení implementace. INPO zahrne kontroly těchto programů podzemních potrubí na JE do svých hodnocení.Podrobnosti tomuto programu jsou na adrese:
www.nrc.gov/reactors/operating/ops-experience/buried-piping-activities.html

Akademická příprava manažerů pro jadernou energetiku

Skupina evropských energetických společností, jenž provozují JE, zahájila akademickou přípravu manažerů pro jadernou energetiku - European Nuclear Energy Leadership Academy (ENELA). Šest zakládajících společností Areva, Axpo, EnBW, E.ON Kernkraft, Urenco and Vattenfall na tiskové konferenci v Bruselu představily důvody, které vedou pro založení Akademie, která má školit mladé absolventy a kandidáty na vysoké funkce v jaderné energetice s různým profilem vzdělání, aby se mohli stát leadery v jaderné energetice. Akademie bude v Garchingu u Mnichova, v Německu. P. Walter Hohlefelder, člen dozorčí rady E.ON Kernkraft a jmenovaný předseda ENELA řekl, že akademie se může stát vedoucí evropskou institucí jaderného managementu a školení jaderných leaderů. Současně přizval i ostatní organizace, aby se připojily k této iniciativě.

Kontrakt na dokončení 3. a 4. bloku JE Cernavoda

Rumunsko a Kanada podepsali dne 8.02.2010 významný kontrakt, který se týká dokončení 3. a 4. bloku JE Cernavoda. Kanadský AECL a rumunský EnergoNuclear zahájili činnosti na vypracování hodnocení technické a ekonomické životaschopnosti a plánování výstavby těchto bloků. AECL poskytne konzultantské služby, které budou pokrývat jadernou bezpečnost a inženýrské služby pro stanovení co je všechno nutné provést pro výstavbu těchto nových bloků. Společnost EnergoNuclear byla založena v březnu 2009 s cílem zajistit výstavbu, spouštění a provoz 3. a 4. bloku JE Cernavoda. 51 % akcií v této firmě vlastní rumunská Nuclearelectrica a zbylých 49 % vlastní ČEZ, GDF-Suez, Enel, RWE, Iberdrola a výrobce oceli ArcelorMittal.

Webová stránka s měřením radioaktivity v životním prostředí

Francouzský jaderný dozor ASN a Institut radiační a jaderné bezpečnosti IRSN zahájili činnost veřejné internetové stránky, kde je možné sledovat přímé měření radioaktivity v životním prostředí. Tato síť národních měření radioaktivity byla spuštěna s cílem centralizovat všechny relevantní informace a zajistit transparentnost těchto údajů. Internetová stránka je na adrese:
www.mesure-radioactivite.fr/public/spip.php?page=carte

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku