Institut radiační ochrany a jaderné bezpečnosti (IRSN) ve Francii

Ráda bych Vám v tomhle krátkem článku přiblížila Institut radiační ochrany a jaderné bezpečnosti (IRSN) ve Francii, kde od října minulého roku působím jako doktorandka. IRSN je státní podnik výzkumného charakteru, jehož hlavními oblastmi výzkumu jsou jaderný průmysl a radiační ochrana. Tento státní podnik vznikl v roce 2001 odčleněním se od francouzského Komisariátu pro atomovou energii (CEA). Pro přiblížení, francouzské CEA má momentálně 15 tisíc zaměstnanců, zatímco IRSN jich má kolem 1700. Z většiny jsou to hlavně bývalí zaměstnanci CEA, ale v poslední době IRSN nabízí hodně pracovních pozic také čerstvým absolventům vysokých škol. Kdybychom chtěli CEA a IRSN porovnat s nějakou českou jadernou institucí, spíše by mu odpovídalo výzkumné centrum ŘEŽ, a ne SÚJB jak by se možná na první pohled mohlo zdát. Ekvivalencí českého SÚJB je ve Francii ASN, neboli státní úřad jaderné bezpečnosti.

Z výzkumného hlediska se IRSN nejvíc zaměřuje na radiační ochranu; prevenci těžkých havárií na jaderných elektrárnách; bezpečnost reaktorů, laboratoří a zařízení pro transport radioaktivního odpadu. Zajímavé je, že v případě havárie na jaderné elektrárně, je to právě ASN, EDF a IRSN, které vytvoří krizové centrum. IRSN poskytuje „online analýzu“ dané situace a koriguje případné evakuaci obyvatelstva.

IRSN sídlí v 11 místech ve Francii a jedna pobočka je dokonce na Tahiti. Centrum problematiky těžkých havárií, které jsem se osobně začala věnovat už od svého bakalářského studia, se nachází na jihu Francie, v Cadarache. Zajímavé je, že IRSN nabízí také doktorandské pozice, na které se můžou hlásit absolventi vysokých škol. Nutné je, aby splňovali některé kritéria. Je potřebný dobrý životopis a také studijní stáže, přičemž tenhle systém je navržen pro francouzské studenty, kteří mají stáže během studia povinné. Limitací je také věk, kde kandidáti můžou mít maximálně 25 let v den nástupu na doktorát a předepsanou dobu studia na vysoké škole nemohli překročit. Po první selekci, jsou vybraní studenti pozváni na závěrečný pohovor do Paříže. Po úspěšném absolvování konkurzu, IRSN nabídne vybraným studentům kontrakt na tři roky s možností prodloužení o tři až šest měsíců. Student během tohoto období pracuje na plný úvazek na tématu své dizertační práce a v podniku má také svého školitele. Ten studentovi vybere francouzskou univerzitu, která dané téma zastřeší a poskytne profesora. Celé IRSN má momentálně 86 doktorantů a mně se po skončení inženýrského studia na pražské FJFI podařilo stát jednou z nich.

Pracuji na oddělení studia a simulací těžkých havárií, které sídlí v Cadarache. Na oddělení pracuje 11 osob a zabýváme se termohydraulikou dvojfázového proudění, termochemií v jaderných materiálech (zirkonium, UO2,…) při vysokých teplotách, principy přestupu tepla, fyzikou přestupu tepla a radiací v porózních vrstvách a taky numerickými simulacemi. Co se týče výpočetních kódů, tohle oddělení se zviditelnilo hlavně vývojem evropského výpočtového kódu ASTEC a také kódů ICARE a CATHARE. Právě proto mě téma dizertační práce, kterou toto oddělení navrhlo minulý rok, nadchla. Pracuji na vývoji termohydraulického kódu ICARE-CATHARE a to v oblasti dvojfázového proudění v porózních vrstvách (rozlámané části aktivní zóny tzv. „debris“ a její zaplavení). Paralelně s mým výzkumem probíhá ve vedlejší laboratoři experimentální program PEARL. IRSN vyvinulo toto experimentální zařízení na studium chlazení těžko poškozené aktivní zóny. Zařízení je unikátní také kvůli experimentálním podmínkám, kde teploty budou dosahovat až 1200°C.

Na závěr bych shrnula už jen pár osobních dojmů, které ve mně jih Francie zanechal. Centrum v Cadarache se vyznačuje úžasným počasím, výborným jídlem a také skvělou dostupností firemními autobusy z většiny okolních míst… Na jednom místě je situovaný obrovský jaderný výzkum, kde zaměstnanci mají k dispozici odborné semináře, jazykové kurzy nebo exkurze na jaderné zařízení. Jako žena v jádře oceňuji také to, že 45% ze zaměstnanců podniku tvoří ženy. A dámy, zajímavá je také mateřská dovolená jaderné odbornice ve Francii. Po pár měsících se ženy vrací na své pozice, ale každou středu jim podnik dáva volno a zbylé dny přispívá na chůvu. Navíc, každý zaměstnanec má k dispozici 49 dní dovolené ročně, tady jen dodat, Vive la France!

Andrea Bachratá, sekce mladých ČNS

zpět na úvodní stránku