Výběr zpráv ze sítě NucNet - 13. týden 2010

Program rozvoje jaderné energetiky v USA

Ministerstvo energetiky USA (DOE) vydělilo další finanční podporu pro VŠ a univerzity pro vybudování nebo rozšíření zařízení pro jadernou vědu, inženýring a výzkum. V rámci programu rozvoje jaderné energetiky na VŠ poskytne DOE 14,5 milionů USD na modernizaci výzkumných reaktorů a pořízení základního vědeckého vybavení a zařízení.

Nový jaderný blok v lokalitě JE Wylfa v severním Velšsku

Dvě německé firmy E.ON UK a RWE Npower založili ve V. Británii společnost Horizon Nuclear Power, která má za úkol postavit nový jaderný blok v lokalitě JE Wylfa v severním Velšsku. Podání oficiální žádosti se očekává v roce 2012. Nová společnost Horizon také zveřejnila, že druhou lokalitou kde chtějí stavět, jakmile se stavba ve Wylfě rozjede, je JE Oldbury na jihozápadě Anglie. Pro obě lokality je plánovaná výrobní kapacita do 3300 MWe. Zatím probíhají jednání s oběma firmami Westinghouse a Areva, které mají požádáno o licenci jejich reaktorů ve V. Británii. O konečném dodavateli má být rozhodnuto do konce tohoto roku.

Rezervní fond pro nízko obohacený uran

Rusko podepsalo s MAAE dohodu o založení prvního na světě, tzv. rezervního fondu pro nízko obohacený uran (LEU) k zajištění nepřerušované dodávky paliva pro jaderné energetické reaktory. Rezerva bude obsahovat množství okolo 120 tun LEU v hodnotě zhruba 250 mil.USD a bude uložena v Mezinárodním uranovém obohacovacím centru v Angarsku, v jihovýchodní Sibiři. Dohodu podepsali generální ředitel MAAE p. Yukiya Amano a šéf ministerstva Rosatom p. Sergei Kiriyenko. Projekt má za cíl poskytnout všem zemím stejnou možnost využívání jaderné energie v rámci smlouvy o nešíření jaderných zbraní (non-proliferation treaty). Země budou mít možnost požádat o LEU z rezervního fondu, pokud dojde k přerušení dodávky jejich jaderného paliva. Toto opatření by mělo odradit ty země, které si plánují vytváření vlastních rezerv jaderného paliva. Rezervní fond má financovat Rusko, včetně nákladů na skladování, zajištění bezpečnosti, ochranu a bezpečnostní režim. MAAE by odpovídala za dodávku LEU do členských zemí za tržní cenu v tzv. převažujících spotových cenách. Z očekávaného zisku se mají doplňovat zásoby LEU do rezervního fondu.

Zkoumání možnosti výstavby nových jaderných bloků v Itálii

Americká společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podepsala dohodu s italskou neziskovou organizací EnergyLab Foundation (sídlící v Miláně) na zkoumání možnosti výstavby nových jaderných bloků v Itálii. Mají se zkoumat možnosti pro nové JE typu ABWR (pokročilý varný reaktor) a ESBWR (ekonomický zjednodušený varný reaktor). EnergyLab byla založena v r. 2007 a zahrnuje hlavní universitní a výzkumná centra, provozovatele v energetice a další instituce v Lombardii; dosud se angažují pro inovace v energetice a v životním prostředí.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku