Strany chtějí novou energetickou koncepci a dostavbu Temelína

Nejsilnější politické strany se shodují, že je potřeba aktualizovat státní energetickou koncepci, hodlají také prosazovat energetickou nezávislost České republiky a kromě Strany zelených propagují rozvoj jaderné energetiky. Vyplývá to z volebních programů stran. Odlišné názory zastávají například v otázce plynu či regulace energetického trhu. Strana Věci veřejné energetiku ve svém programu jako samostatné téma zatím nepředstavila.

ČSSD chce státní energetickou koncepci aktualizovat tak, aby reagovala na změnu podmínek jak v českém, tak v evropském měřítku. "Požadujeme také, aby státní energetická koncepce získala podobu zákona, který bude schvalovat parlament tak, aby méně podléhala politickým vlivům po volbách," píší v programu sociální demokraté. KDU-ČSL považuje přijetí aktualizované energetické koncepce, která zpracovává záměry státu v energetice s výhledem do roku 2050, za podmínku stabilní situace v energetice pro další období.

Současná energetická koncepce byla schválená vládou v roce 2004. Aktualizovaný dokument předpokládá například, že do roku 2050 Česká republika výrazně sníží emise oxidu uhličitého díky posunu k jaderné energii a obnovitelným zdrojům. Zároveň ale také zastává zrušení územních limitů těžby uhlí.

Dostavbu jaderné elektrárny Temelín a modernizaci Dukovan zmiňují ve svých programech ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 i ODS. "Jadernou energii pokládáme za bezpečnou jak ze strategického hlediska - zásoby uranu jsou na rozdíl od ropy a zemního plynu v politicky stabilních oblastech světa, a to s minimálními cenovými výkyvy - tak i z hlediska spolehlivosti. Považujeme ji i za ekologickou a za levnou na jednotku vyrobené energie," píše například v programu KDU-ČSL. Podle TOP 09 představuje jaderná energetika šetrný zdroj, který je výkonný a zatím jinými způsoby nenahraditelný. "Rozvoj jaderné energetiky nesmí zpomalit naši snahu v hledání alternativ," dodává strana. Naopak Strana zelených tvrdí, že "výstavba nových jaderných zdrojů musí být až posledním řešením po vyčerpání potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů energie".

Na rozvoj obnovitelných zdrojů kladou politické strany velký důraz. ČSSD slibuje obcím, že jim zajistí prostředky na spolufinancování zelených energetických projektů. Program Zelená úsporám určený ke snížení energetické náročnosti bydlení chtějí sociální demokraté doplnit o "metody, které nekladou nároky na vlastní zdroje občanů". Strana zelených tvrdí, že Česká republika nechává ladem velkou většinu svých domácích obnovitelných zdrojů energie. Chce proto připravit zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla, který obcím i domácnostem pomůže s potřebnými investicemi. "Výpočty takzvané Pačesovy komise potvrzují, že kombinace zateplování a vytápění z obnovitelných zdrojů nám zajistí teplé domovy, aniž bychom k tomu potřebovali jakýkoli ruský plyn," uvádí strana ve svém programu.

V otázce plynu jsou politická uskupení rozdělená. Zatímco KDU-ČSL považuje plyn za palivo "poslední volby", ČSSD je pro "rozumnou výstavbu" paroplynových elektráren. ODS zdůrazňuje ve svém programu Vize 2020 v souvislosti s plynem energetickou bezpečnost a vybudování plynovodu Gazela z Německa. "ČR jako tranzitní země závislá na dovozu energetických surovin musí maximálně využít svého členství v EU," dodává strana.

Neshody mezi hlavními stranami panují také v oblasti regulace. ČSSD chce zavést přísnější regulace distribuce a přenosu energií a ustavit nezávislý dohled nad tvorbou cen za energii. Strana chce zvážit také možnost stanovovat ceny elektřiny čtvrtletně. ODS chce naopak "zachovat liberální prostředí v energetice" a podpořit fungování energetické burzy. ČSSD i TOP 09 chtějí, aby si stát zachoval kontrolu nad elektrárenskou společností ČEZ a odmítají privatizaci státních podniků ČEPS, Mero nebo Čepro. Křesťanští demokraté chtějí zvlášť řešit problém nízkopříjmových sociálních vrstev se zásobováním energií v nastávajících desetiletích.

Zdroj: ČTK

zpět na úvodní stránku