Rakousko: Podpora protitemelínského tažení jsou vyhozené peníze

Některá česká protiatomová sdružení založili Rakušané

Hornorakouský Zemský účetní dvůr (obdoba českého NKÚ) dospěl ke skandálnímu odhalení. Některá česká protemelínská či protiatomová sdružní byla založena z osobní inicitativy hornorakouského protiatomového pověřence Radka Pavlovce. Týká se to přinejmenším sdružení V havarijní zóně JE Temelín a Spotřebitelé proti monopolu; vznik Občanská iniciativy pro ochranu životního prostředí (OIŽP) iniciovala Hornorakouská nadstranická platforma proti atomovému nebezpečí.

Rakouští kontroloři v právě vydané zprávě o prověrce využívání zemských dotací v protitemelínských a protiatomových iniciativách v Horních Rakousích i Česku konstatují, že podpořené aktivity neměly prakticky žádný úspěch. Podle nich „klíčových cílů Horních Rakous, a to nespuštění atomové elektrárny Temelín ani zlepšení jejích bezpečnostních standardů (Melcký proces), se zatím nepodařilo dosáhnout“. Doporučují do budoucna zejména lepší koordinaci protitemelínských a protiatomových aktivistů.

Kontrolní zpráva uvádí, že za prověřované období červen 2006 až prosinec 2008 získalo pět hornorakouských a osm českých sdružení na projekty akcí proti Temelínu a jaderné energetice bezmála milión eur. Plnou třetinu obdržely hornorakouský Protiatomový výbor a Stop atomu!, který část svých aktivit i dotací převedl na Občanskou iniciativu pro životní prostředí (OIŽP). Žebříček českých vede podle zprávy se 180 tisíci eur sdružení V havarijní zóně JE Temelín následované Jihočeskými matkami (98 tisíc eur) a OIŽP (více než 74 tisíc eur), vyplývá z údajů Zemského účetního dvora. Poskytnuté dotace se čerpaly z minimálně poloviny (u Jihočeských matek ze dvou třetin) na krytí osobních nákladů.

Zda byly poskytnuté dotace využity účelně v českých sdruženích, kontroloři neprověřovali. „V rozhodující míře to závisí na hodnocení interního kontrolního systému úřadu protatomového pověřence (Radka Pavlovce),“ poznamenal v deníku Oberösterreichische Nachrichten šéf Zemského kontrolního dvora Helmut Brückner.

Představitelé podporovaných sdružení se zúčastnili mj. i akcí (částečně neohlášených), při nichž se lidé shromažďovali na ulicích a silnicích, uvádí zpráva. „Dotace se nesmějí využívat pro nelegální aktivity. Z pohledu zemského dvora by se měla upřesnit dotační pravidla tak, že se dotace z rozpočtu Horních Rakous nesmějí používat pro organizaci neohlášených či rakouskými úřady zakázaných shromáždění nebo na účast na nich,“ připomínají kontroloři ve speciální kapitole nazvané Demonstrace.

Další informace:
https://www.lrh-ooe.at/_files/downloads/berichte/2010/IP_FoerderungAntiAtomVereine_Bericht.pdf

Dotace pro protitemelínská a protiatomová sdružení
(z hornorakouského rozpočtu, červen 2006-prosinec 2008, v eurech)



Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku