Zvládneme výměnu generací v jádře?

Dnes dochází v jaderných oborech k výměně generací. Situace je to v podstatě stejně obtížná a také do jisté míry paradoxní jako v jiných technických oborech. A kroky k jejímu řešení jsou stále naléhavěji potřeba. Vládnout technice a zvládat rizika s ní spojená může jen ten, kdo ví nejen „jak“ (know-how), ale hlavně „proč“ (know-why). To se týká nejen jaderné energetiky, ale i náročných technologií používaných v jiných oborech. Špičková technika vyžaduje špičkové specialisty. Špičkoví odborníci musí vyrůst na špičkových školách. Čímž jsme u kořene věci - ovládat moderní technologie znamená zvedat celkovou úroveň země.

Příprava odborníků pro oblast jaderné energetiky má v naší zemi dlouhou tradici, spojenou s tradicí technického vysokého školství. Díky této tradici zatím netrpí ani průmysl ani další články jaderné infrastruktury naléhavým nedostatkem odborníků. Český průmysl měl a do jisté míry si stále zachovává schopnost vyprojektovat a vyrobit prakticky všechny hlavní komponenty tlakovodních reaktorů včetně tlakové nádoby, hlavního cirkulačního potrubí, parogenerátorů, čerpadel i zařízení sekundárního okruhu. Současná situace však nemusí být dlouhodobě udržitelná. Je nezvratnou skutečností, že zájem studentů o technické obory u nás upadá a počty absolvujících inženýrů už v blízké budoucnosti nebudou schopny vstřebat potřebné množství nových poznatků studovaného vědního oboru, ovlivňujících přímé a okamžité použití absolventů v praxi. Nemluvě o poznatcích starších, tvořících teoretickou i praktickou základnu oboru. Kontinuita je však nezbytným předpokladem pro syntetizující pohled na danou technickou disciplinu a následně pro samostatnou a tvůrčí práci. Příčiny tohoto stavu jsou zřejmé, odklon mladých lidí do komerční či humanitní sféry je pochopitelný. Avšak ztráty pro ucelený systém vzdělanosti v naší zemi by mohly být nedozírné. Pro uchování a předávání znalostí získaných a shromážděných „otci zakladateli“ je nutno zajistit kontinuitu tradičně velmi kvalitní podpory pracovníků výzkumu a vývoje na vysokých školách i ve výzkumných ústavech. Jednou z oblastí, kde může stát aktivně působit, je vytváření prostředí podporujícího „stavění mostů“ pro spolupráci mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslem. Vytvoření nové motivace je možné právě jen na základě jasné formulace dlouhodobých koncepcí a priorit. Jen to totiž ukáže mladým lidem, se kterým oborem má smysl spojovat svůj profesionální život a budoucnost.

Zdroj: Kariéra speciál, Dana Drábová

zpět na úvodní stránku