Výběr zpráv ze sítě NucNet - 16. týden 2010

INES 2 na JE Robinson

Na JE Robinson 2 došlo k události, která byla kvalifikovaná jako INES 2: Dne 28.03.2010 došlo k poruše vypínače elektrické sekce, ze které bylo napájeno jedno ze tří HCČ. Vlivem poruchy došlo k elektrickému zkratu, zahoření a poklesu napětí této sekce, což vyvolalo havarijní odstavení reaktoru. Porucha vypínače sekce zabránila oddělení poškozené části rozvodny a došlo k výpadku dalších dvou rozvodnic. Při následném vychlazování se automaticky spustila havarijní vstřikovací čerpadla, protože se operátoři přednostně věnovali likvidaci požáru. Následná snaha operátorů na znovu uvedení hlavního generátoru do provozu vyvolala automatické přepnutí vypínačů rozvodných sekcí a znovu podání napětí do hořící rozvodny, což mělo za následek druhý požár. Likvidaci poruchy zkomplikovala také ztráta napájení indikačních čidel ovládání vypínačů, ke které došlo již dříve za provozu, ale nebyla zjištěna jako porucha. Původní klasifikaci INES 1 překvalifikoval dozor NRC na INES 2 z důvodů nedostatků v provozních předpisech a provozu JE s nezjištěným defektním zařízením.

Nový prezident německého jaderného fóra

Německé jaderné fórum má nového presidenta je jím p. Ralf Güldner, který je současně místopředsedou Řídící rady společnosti E.ON Nuclear. P. Güldner má 20 let zkušeností v jaderné energetice, kde se zabýval jaderným palivem, před tím než vykonával funkci Výkonného ředitele dřívější Framatome ANP, nyní Areva NP. V roce 2006 byl jmenován vice-presidentem společnosti Areva NP. Od roku 2008 pracuje pro E.ON Nuclear, kde je jako VŘ zodpovědný za přípravu výstavby nového jaderného zdroje, vyřazování a j. palivo. V prosinci 2009 byl pan Güldner také zvolen presidentem evropské lobbyistické organizace Foratom.

Kontrakt na dodávku jaderného paliva pro 3. a 4. blok JE Mochovce

Slovenské elektrárně, a. s. podepsali s ruskou TVEL dlouhodobý kontrakt na dodávku jaderného paliva pro 3. a 4. blok JE Mochovce. Dohoda zahrnuje roky 2012–2017 a představuje kompletní dodávku dvou primárních vsázek jaderného paliva do nových reaktorových bloků 3, 4 a pět následujících provozních kampaní pro oba bloky. Bloky 3 a 4 budou zavezeny novým jaderným palivem pokročilého typu s vyšším obohacením. Práce na dokončení výstavby JE Mochovce (4x VVER 440, V213) byly obnoveny v listopadu 2008 a dle plánu by měly být dokončeny v roce 2012 (3. RB) a 2013 (4. RB). Veškeré stavební povolení na dokončení výstavby jsou již zajištěny. Společnost ENEL, která vlastní SE, a.s., se v následujícím období chystá také k modernizaci bloků 1 a 2.

Mezinárodní standardizace projektů nových jaderných elektráren

Světová jaderná asociace WNA (World Nuclear Association ) prosazuje mezinárodní standardizaci projektů nových jaderných elektráren. Tuto iniciativu už potvrdilo řada světových lídrů a významných mezinárodních organizací (IAEA, NEA OECD, WANO, WENRA a Multinational Design Evaluation Program). Generální ředitel WNA Mr. John Ritch řekl: „Dosažení globální standardizace bude vyžadovat spojené úsilí průmyslu, dozorů, národních vlád a mezivládních institucí, avšak přinese velký zisk v ekonomice, zvýšení bezpečnosti a přenosu ZV zkušeností, zvýšení efektivity jaderných dozorů a předvídatelnosti při plánování a výstavbě nových bloků“. WNA založila k tomuto účelu expertní skupinu CORDEL (Cooperation in Reactor Design Evaluation and Licensing), která rozpracovává dále tuto problematiku.

Spolupráce USA a Vietnamu v civilní jaderné energetice

Vietnam podepsal s USA smlouvu o spolupráci v civilní jaderné energetice. Jedná se o memorandum (MOU), které bylo podepsáno v Hanoi dne 30.03.2010 a které připravuje Vietnamu přístup ke spolehlivým zdrojům jaderného paliva a řešení otázky radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva. Mimo jiného, obě země také spolupracují na konverzi vietnamského výzkumného reaktoru (Institut v Dalatu) z vysoce obohaceného uranu (HEU) na nízko obohacený uran (LEU) a vrácení použitého paliva HEU k jeho bezpečnému uložení v Rusku do roku 2012. V 11/2009 vietnamské Národní shromáždění schválilo výstavbu dvou jaderných energetických bloků o výkonu 2000 MWe v jižní provincii Ninh Thuan a s výstavbou se má začít již v r. 2014. Následně i ministerský předseda Japonska p. Yukio Hatoyama nabídl Vietnamu přípravu smlouvy o spolupráci v jaderné energetice. Očekává, že se obě země stanou partnery při výstavbě nové JE.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku