V Číně vyzkoušeli v reaktoru upravené použité palivo

V Číně úspěšně poprvé vyzkoušeli upravené použité palivo z lehkovodních jaderných reaktorů v reaktoru typu Candu. Nyní budou více než rok toto palivo sledovat v provozních podmínkách. Bude-li reaktor Candu s novým palivem pracovat podle očekávání, Číně se podaří snížit náklady na dovoz uranu a současně významně redukovat zásoby použitého paliva včetně jeho složek s vyšší radioaktivitou.

Upravené použité palivo se nyní zkoumá při provozu reaktoru typu Candu v jaderné elektrárně Qinshan, kam bylo poprvé zavezeno v březnu letošního roku. Čína má v provozu dva reaktory typu Candu kanadské konstrukce (CANDU – CANada Deuterium Uranium). Jde o tlakovodní reaktory, kde je palivem přírodní nezpracovaný uran a ke chlazení a moderování slouží tzv. těžká voda (kde kyslík váže izotop vodíku – deuterium).

V Číně nyní pracuje v jaderných elektrárnách devět lehkovodních reaktorů a další se staví. Tyto reaktory používají mírně obohacené jaderné palivo se zvýšeným obsahem izotopu U235 na tři až pět procent. Po třech letech práce v reaktoru procento tohoto izotopu klesne zpět až téměř k původní úrovni přírodního uranu na zhruba 0,7 procenta a palivo je pak z lehkovodního reaktoru jako použité vyjmuto.

Toto použité palivo má ale stále velký obsah i nadále využitelného uranu pro výrobu elektřiny, například v reaktorech typu Candu nebo v jiných typech jaderných reaktorech, jejichž vývoj ve světě nyní probíhá. Nejjednodušší je však toto palivo použít v upravené podobě právě v reaktorech Candu, které jsou již nyní k dispozici (Čína plánuje stavbu dalších dvou reaktorů tohoto typu).

Reaktory typu Candu pracují při výrobě elektřiny v mnoha dalších zemích po celém světě, například v Jižní Koreji, Rumunsku, Indii, Pákistánu a Argentině. Jižní Korea již oznámila, že s využitím upraveného použitého paliva z lehkovodních reaktorů v reaktorech Candu také počítá.

Čínský úspěch ve využití použitého paliva s velkým zájmem sleduje kanadský výrobce těžkovodních reaktorů Candu, společnost AECL, která doufá v oživení poptávky. Výrobce nabídne svoje reaktory ACR-1000 pro nové jaderné elektrárny v USA a ve Velké Británii. Vývoj nových typů těchto reaktorů probíhá ve spolupráci s čínskými odborníky, zejména v hlavním čínském jaderně energetickém výzkumném středisku NPIC v Chengdu, kde pracuje několik tisíc vědců a techniků. V červnu 2007 byla uzavřena třístranná dohoda mezi Kanadou, Čínou a Argentinou o společném vývoji, výrobě, stavbě a provozování reaktorů Candu v těchto třech zemích.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku