Výběr zpráv ze sítě NucNet - 17. týden 2010

Projekt výstavby nové JE v Kaliningradu

Italská společnost ENEL se připravuje ke vstupu do projektu výstavby nové JE v Kaliningradu v Rusku. Poprvé v historii hledá Rusko v zahraničí strategického a finančního partnera pro takto významný projekt, ze kterého je ochotno postoupit až 49 % akcií. Lokalita JE Kaliningradská se nachází na pobřeží Baltského moře mezi Polskem a Litvou, kam se chystá Rusko přednostně exportovat elektrickou energii vzhledem k místnímu deficitu elektřiny. Pro Kaliningradskou JE jsou schváleny dva bloky typu VVER-1200 (AES-2006). Dokument o spolupráci na tomto projektu podepsal CEO ENEL p. Fulvio Conti a za Rosatom p. Boris Kovalchuk u příležitosti setkání premiérů obou zemí p. V. Putina a S. Berlusconiho v Itálii.

Zakázka na demontáž JE Chooz A ve Francii

Firma Westinghouse obdržela zakázku od EdF – CIDEN (Inženýrské centrum pro vyřazování zařízení a ŽP) na vedení konsorcia pro demontáž JE Chooz A ve Francii. Dle plánů má demontáž trvat 6,5 roků. JE Chooz A byla vyřazena z provozu v říjnu 1991, po 24 letech provozu. Další dva bloky v lokalitě Chooz B1 a B2 zůstávají v provozu.

Událost INES 4 v Indii

MAAE oznámila, že v Indii, v New Delhi došlo k události se závažností INES 4. Jednalo se o nalezení volně přístupného radioaktivního materiálu Co-60 ve sběrně kovového odpadu a akutní ozáření pracovníka, který s ním nakládal. Následnou analýzou byla odhadnuta dávka, kterou obdržel na 3,7 Gy. Jaderný dozor provedl plošnou kontrolu a zjistil přítomnost dalších radioaktivních materiálů také ve dvou jiných sběrnách kovového šrotu v okolí. V průběhu lokalizace Ra zdrojů a vyšetřování byly tyto zajištěny a dokonce byl nalezen jeden Ra zdroj v osobním vlastnictví jedné z ozářených osob. Doposud bylo v místních nemocnicích v New Delhi hospitalizováno celkem 7 osob, kteří vykazovali symptomy Ra ozáření (0,4 – 3,7 Gy). Pro porovnání dávka 5 Gy je smrtelná během 14 dní.

Kontrakt na dodávku systémů MaR a SkŘ na blocích 3. a 4. v JE Mochovce

Firmy Areva a Siemens vyhrály kontrakt na dodávku systémů MaR a SkŘ na nových blocích 3. a 4. v JE Mochovce. Dva nové bloky VVER-440 staví konsorcium firem Česko-Rusko-Slovensko pro Slovenské elektrárně, a.s., ENEL. Bloky budou vybavené elektronickými systémy Teleperm XS (Areva) a SPPA-T2000 (Siemens). 3. RB má být dokončen v roce 2012 a 4. RB v roce 2013. Teleperm XS je již instalován na 36 jaderných blocích ve 14 zemích (vč. EMO 1,2; EBO 3,4; Pakš 1-4; EKO 5,6; EDU 1-4; Tianwan 1,2).

Vývoj nového typu jaderného reaktoru - Travelling Wave Reaktor

Bill Gates založil firmu TerraPower, která se zabývá vývojem nového typu jaderného reaktoru, tzv. TWR - Travelling Wave Reaktor, který má mít výkon cca 1000 MW a který může provozovat po dobu 100 let bez výměny jaderného paliva. TerraPower hledá strategické partnery, vede v současnosti jednání s firmou Toshiba a dalšími organizacemi. Toshiba také vyvíjí v současnosti reaktor 10 MW (tzv. 4S) - ‘Super-Safe, Small and Simple’, který má některé základní vlastnosti podobné s koncepcí TWR. Na rozdíl od současných R, kdy je AZ složena z obohaceného U235, je koncepce TWR založená na neobohaceném uranu nebo dokonce vyčerpaném jaderném palivu s využitím U238 a jeho množivého efektu (breed-burn core design) a následné deflagrace. Koncepce využívá tzv. vln štěpení, které se pomalu pohybují přes vyčerpanou AZ a rozštěpí mnohem více uranových atomových jader než konvenční reaktor. Koncepce TWR pochází již z 1950-tých let, ale TerraPower ji představil v nové verzi obohacené o nové poznatky vědy a techniky.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku