Ing. Hanuš Landsperský, CSc. zemřel náhle dne 16.4.2010 ve věku 75 let

Poslední rozloučení proběhlo v evangelickém kostele v Petrovicích 24.4.2010.

Hanuš Landsperský pracoval řadu let jako vědecký pracovník ÚJV Řež. Po založení ČNS pracoval jako tajemník naší organizace, obětavě, zodpovědně a bez nároku na finanční ocenění této práce. I jeho zásluhou můžeme hodnotit 20 let naší organizace s pocitem dobře vykonané práce. Stejně obětavě jako pro ČNS pracoval i v oblasti humanitární pomoci, zejména organizováním sbírek na pomoc hladovějícím dětem v Africe a v Asii. Jistě i jeho zásluhou řada dětí přežila v bezvýchodné situaci a nemohou mu za jeho pomoc poděkovat. Ani turisté, chodící po šumavských turistických stezkách neví, že mnoho víkendů trávil Hanuš Landsperský jejich značením. A jako v každé své dobrovolné činnosti dělal tuto práci rád, nečekal ani díky, ani peníze. Čest jeho památce.

Karel Dach

zpět na úvodní stránku