Výběr zpráv ze sítě NucNet - 18. týden 2010

Příprava pro výstavbu jaderné elektrárny v Polsku

Firma Westinghouse podepsala smlouvu MOU s polskou energetikou Polska Grupa Energetyczna (PGE), která se týká přípravy prostředí pro výstavbu jaderné elektrárny Generace III+. Dle této smlouvy budou obě strany zkoumat proveditelnost a možnost výstavby (feasibility study) jaderné elektrárny v Polsku s typem reaktoru dle Westinghouse AP1000. Ministerský předseda p. Donald Tusk minulý rok řekl, že Polsko chce mít připojený první reaktorový blok do sítě nejpozději do r. 2020. Společnost PGE má za úkol proces výstavby 1. jaderného bloku v Polsku dozorovat jako součást širší strategie diversifikace energetických zdrojů. Polská vláda vede podobné rozhovory i s jinými potenciálními dodavateli jaderných technologií z Francie, USA, Kanady, Jižní Koree a Japonska.

Financování výstavby nové JE v Belene

Bulharsko nechce, aby Rusko spolufinancovalo výstavbu nové JE v Belene. Paní Maya Kristova, náměstkyně ministra pro ekonomiku a energetiku to řekla v Sofii na veřejné konferenci, věnované projektu JE Belene a zajištění energetické soběstačnosti. Konference se účastnila řada významných politiků, představitelů průmyslu a cizích ambasadorů. Ruská strana nabídla Bulharsku půjčku ve výši 2 miliardy EUR do té doby, než se najde tzv. strategický investor, což může trvat 1,5 roků i déle. Následně by byla ruská strana připravena převést jakýkoliv podíl JE Belene na nového investora. V reakci na tuto ruskou nabídku zástupce ministra ekonomiky tvrdě popřela ochotu přistoupit na tuto nabídku. Bulharsko by rádo vidělo jiného investora ze zemí EU. Diskuse kolem financování JE Belene stále pokračují od konce minulého roku, kdy německá společnost RWE z tohoto projekt vystoupila. Původní finanční schéma bylo 51 % akcií bulharská vláda a 49 % RWE.

50 % Švédů pro jádro

Více než 50 % Švédů více méně souhlasí se současným využíváním jaderné energie pro výrobu elektřiny, dle průzkumu provedeném v r. 2009. 32 % by naopak zaměnila jaderné zdroje za jiné zdroje a nebudovala žádné další. 18 % obyvatelstva silně podporuje investovat do výstavby nových JE a chce jejich dlouhodobý rozvoj. Průzkum byl prováděn SOM Institutem (Society-Opinion-Media Institute) z univerzity v Gothenburgu. Pro vyjádření míry rizika na stupnici 1-10 (kdy 1 je riziko nejmenší) se vyjádřili respondenti průměrnou hodnotou 4,4 pro ukládání RaO a 4,5 pro teroristické ohrožení. Švédsko připravuje v současnosti zrušení zákazu výstavby nových jaderných zdrojů, ale půjde o kompromis kdy nemá být překročen jejich současný počet, tedy 10 reaktorových bloků. Nové JE se mají stavět po skončení životnosti stávajících bloků.

Nová lokalita pro JE v Číně

Čína začíná stavět další jaderný energetický blok v lokalitě Hainan. Jedná se o novou lokalitu, kde mají být postaveny celkem 4 bloky PWR o výkonu 4x 650-MWe CNP-600. Tento typ vlastního čínského tlakovodního reaktoru staví konsorcium CNNC a China Huaneng Group Corporation a má být dokončen v r. 2014. V současnosti provozuje Čína 11 jaderných bloků a 22 jich je ve výstavbě. To představuje současnou výrobní kapacitu v jádře 9 GWe, která však má dramaticky narůstat na 70 GWe do r. 2020 a na 200 GWe do 2030.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku