Čína zvyšuje zásoby molybdenu pro jaderné strojírenství

Čína se rozhodla zvýšit zásoby molybdenu, a také některých dalších kovů, vhodných pro účely jaderného strojírenství. Chce si tak zajistit potřebné podmínky pro své projekty v jaderné energetice doma i v zahraničí. Čína v současné době drží již 30 procent všech světových zásob molybdenu. Ovládá také 97 procent světového trhu dodávek tohoto kovu, který je důležitou přísadou pro výrobu vysoce legovaných ocelí nepostradatelných v jaderném strojírenství.

Čína využila pro nákup molybdenu propadu na světových trzích v roce 2008, kdy jeho cena klesla z 30 dolarů za libru na pouhých 8 dolarů. V čínských důlních a zpracovatelských podnicích se přitom libra (0,45 kg) tohoto kovu vyrábí za 13 dolarů. Do Číny v posledních měsících směřují velké dodávky molybdenu z mnoha zemí, nejvíce z Chile. Na Čínu nyní připadá až 40 procent chilského exportu molybdenu.

Výrobci zařízení pro jadernou energetiku potřebují vysoce odolné oceli na klíčové díly primárních okruhů reaktorů včetně reaktorové nádoby. Odborníci odhadují, že Čína na stavbu svých nových jaderných reaktorů spotřebuje 40 miliónů liber molybdenu. Molybden pohltí i výroba oceli pro různé jiné strojírenské obory, mj. na výrobu automobilů a dalších dopravních prostředků, nebo na výstavbu moderní infrastruktury, například ropovodů a plynovodů. Na výrobu každých 1000 mil (zhruba 1609 km) kvalitního odolného ocelového potrubí je třeba 2,6 milionu liber molybdenu.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku