Německé větrníky zaplatí i Češi

Plánovaný bouřlivý rozvoj německých větrných elektráren může výrazně otřást přenosovými sítěmi evropských zemí, v první řadě u sousedů Německa. Pro zachování stability bude tedy nutno realizovat mnohamiliónové investice, jež pro spolehlivé fungování přenosové sítě dnes vlastně nepotřebují, shodla se skupina patnácti provozovatelů z třinácti zemí ve studii zabývající se dopady integrace větrné energetiky (EWIS).

Celkové přínosy z rozvoje větrné energetiky do roku 2015 odhaduje studie na 20 miliard eur, minimálně polovinu této sumy však bude nutno ve stejné době investovat do národních sítí. Výnosy z provozu obřích větrných parků tak podle současného stavu půjdou jejich majitelům, dodatečné náklady by však nesli jednotliví provozovatelé sítí, upozorňuje na současný stav výkonný ředitel ve společnosti ČEPS Miroslav Vrba. Jinými slovy, na elektřinu z německých větrníků by dopláceli i odběratelé v Česku.

Partneři v EWIS volají po zavedení zvláštního příplatku za fyzicky přenesenou větrnou elektřinu. Výši dodatečných nákladů na posílení sítě odhadují na čtyři eura za každých tisíc kilowatthodin, které protečou neplánovaně jejich sítěmi. Německý větrný proud totiž například k německým odběratelům na jihu země teče na základě fyzikálních zákonů několika cestami najednou, tedy zejména přes Polsko, Česko, Rakousko a Nizozemsko.

Letos má výkon německých pozemních a mořských větrných parků dosáhnout 28,1 tisíce megawattů, během dalšího desetiletí se prakticky zdvojnásobí na 55 tisíc MW, uvádí prognóza Spolkového svazu obnovitelných zdrojů (BEE) a Agentury pro obnovitelné zdroje. Na konci minulého roku se v Německu provozovalo podle statistik Spolkového svazu větrné energetiky 21 164 větrných turbín o celkovém výkonu 25 771 megawattů. Vyrobily 46,8 miliardy kWh, tedy sedm procent celkové německé produkce elektřiny.

Podíl větrné energetiky na výrobě elektřiny v Evropské unii dosáhne letos pěti procent, uvádějí projekce Evropské rady pro obnovitelné zdroje (EREC). Její analytici předpokládají, že v zemích sedmadvacítky dodají větrníky do sítě 176 terawatthodin proudu. Ze všech obnovitelných zdrojů má letos pocházet plná pětina elektřiny, celkem 704 TWh. Více než polovinu dodají vodní elektrárny, pětinu pak biomasové zdroje.

Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku