Výběr zpráv ze sítě NucNet - 19. týden 2010

Pozitivní vývoj akceptovatelnosti jaderné energetiky v EU

Dne 29. dubna 2010 Evropská komise zveřejnila výsledky pravidelného průzkumu veřejného mínění tzv. Eurobarometru na Jadernou bezpečnost. Eurobarometr potvrzuje celkově pozitivní vývoj akceptovatelnosti jaderné energetiky veřejností v EU, kde 56 % obyvatelstva si v současnosti přeje využívání JE ve stávajícím rozsahu nebo zvýšení jejího podílu (jde o nárůst o 8 % oproti roku 2007). 68 % obyvatel věří, že používání jádra sníží naši závislost na dovozech energetických paliv, 51 % věří, že pomůže stabilizovat ceny energií a 46 % že přispívá k boji proti globálnímu oteplování. Na druhé straně však 51 % (oproti 35 %) si myslí, že rizika spojená s jadernou energetikou převyšují její přínosy. Nehledě na to, 59 % lidí věří, že JE mohou být provozovány bezpečně. V zemích, kde se využívá jaderná energetika lidé většinou věří v bezpečnost JE (HU= 80 %, FI= 78 %, SK= 77 %, SE= 75 %). Problematika fyzické ochrany a možnost šíření jaderných materiálů jasně negativně ovlivňuje vnímání lidí JE. 52 % lidí nesouhlasí s faktem, že JE jsou dostatečně ochráněny pro teroristickému útoku a 45 % nesouhlasí s vyjádřením, že jaderné materiály jsou dostatečně zajištěny proti jejich nešíření. Co se týká dostatečné informovanosti, tak 74 % lidí si myslí, že nemá dostatek informací o JE, co se týká důvěryhodnosti, tak nejvíce se věří vědcům (46 %), potom jaderným dozorům (30 %) a je zajímavé, že poklesla důvěra v NGO na 19 % (pokles o 11 %), EU má 15 % a průmysl 12 %. Velice se věří médiím (TV: 72 % a noviny: 40 %).

Postoj nové britské vlády k jádru

Nová koaliční vláda Konzervativců a Liberálních demokratů (LD) ve V. Británii se dohodla na zvláštním režimu, který dovolí LD být v opozici proti jaderným zdrojům, ale současně tomuto procesu nebudou bránit, pokud nebude vyžadovat státní subvence. Ministr energetiky p. Chris Huhne je proti jaderné energetice, ale ve svém vystoupení v BBC řekl, že všechno záleží na jaderném průmyslu samém a nebude procesu výstavby nových jaderných zdrojů bránit, pokud nebudou vyžadovat státní dotace a proces půjde normálním plánovacím a schvalovacím způsobem. Jestliže bude v Parlamentu většina pro výstavbu nových jaderných zdrojů, tak se prostě budou stavět. LD jsou proti Konzervativcům a Labouristům v menšině, takže je reálný předpoklad, že s tím nebudou potíže. Společnost EdF plánuje ve V.B. výstavbu 4 jaderných bloků s prvním blokem do sítě již v r. 2017, dále německé firmy E.ON a RWE se daly dohromady s cílem stavět nové JE, stejně jako konsorcium Iberdrola, GDF Suez a Scottish and Southern Energy.

Veřejná on-line diskuze k nakládání s použitým jaderným palivem a RaO v EU

Evropská komise vede rozsáhlou veřejnou diskusi on-line (na Internetu), ohledně managementu nakládání s použitým jaderným palivem a s RaO v EU. Do diskuse je možné se veřejně zapojit na adrese:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm
Webová stránka s dotazníky je otevřena do konce května 2010 a je možné se k této problematice vyjádřit, event. poslat svoje připomínky. Výsledky veřejné diskuse budou sloužit jako základ pro návrh evropské legislativy, kterou slíbil komisař pro Energetiku p. Oettinger mít do konce roku 2010. Předchozí návrh této legislativy byl před šesti lety odmítnut členskými zeměmi. Z tohoto důvodu a také proto, že nejsou dosud splněny všechny předpoklady, je otázka značně citlivá a není jasné zda očekávaný dokument bude ve formě závazné Direktivy EU nebo nezávazných doporučení. Pokud pravidla budou závazná, tak Web EU navrhuje dvě možnosti: první prakticky úzce navazuje na principy a požadavky dané standardy vydanými MAAE a Společnou konvencí pro nakládání s použitým JP a s RaO, která bude vyžadovat, aby země přijaly svůj národní program pro řešení této otázky. Druhá možnost ještě přidává další pravidla týkající se rozsahu, obsahu a revizí národních programů (cesty pro ukládání, plány a technická řešení).

Rusko postaví první tureckou jadernou elektrárnu

President Dimitrij Medvedev dohodl s Tureckem, že Rusko postaví v Turecku jejich první jadernou elektrárnu. Rusko bude celý projekt plně financovat a vlastnit rozhodující podíl, jenž bude pravděpodobně v hodnotě 20 miliard USD. Atomstroyexport navrhuje postavit čtyři reaktorové bloky VVER-1200 na břehu Středozemního moře. Později plánují si ponechat větší podíl a 49 % prodat potenciálnímu investorovi. V loni se účastnilo tendru na výstavbu JE v Turecku 13 potenciálních zájemců, ale nakonec zůstal pouze Atomstroyexport, který jediný byl schopen poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci včas.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku