Zasedání NICE, Budapešť

Zasedání Nuclear Information Committee Europe předcházelo konferenci PIME. Kromě tradiční koordinace jaderné komunikace zazněly i zprávy z jednotlivých zemí:

Polsko
Na začátku loňského roku vyhlásil polský premiér plán na výstavbu první polské jaderné elektrárny, na podzim pak označil za možného partnera pro výstavbu Francii. Původní názor, že nejlepším řešením pro Polsko je energetika založená na vlastním uhlí, postupně opadává, a z klimatických i ekonomických důvodů je čím dál zřetelnější záměr spustit jaderku již kolem roku 2020. Je to již zakotveno v národní energetické koncepci. Podle průzkumu v květnu 2009 je 50 % občanů pro. Na vládní úrovni se vedou diskuse o nutnosti vzdělávacího programu. University začaly připravovat učební plány pro výchovu odborníků. 20 lokalit projevilo zájem mít jadernou elektrárnu, ale nejvhodnější zůstává Žarnoviec na severním pobřeží, 40 km od Gdaňsku.

Belgie
prezentovala projekt Myrrha, což bude výzkumný reaktor založený na principu řízení urychlovačem a chlazení tekutými solemi (Pb, Bi). (MYRRHA znamená Multipurpose Hybrid Research Reactor for Hi-Tech Applications.) Protože to bude zařízení s vysokým neutronovým tokem rychlých neutronů, počítá se, že by mohl pomoci i s výrobou izotopů pro medicínu. Má stát 960 milionů eur a být výdělečný díky výrobě radioizotopů. Má vytvořit 2000 pracovních míst a sloužit také k výchově nových odborníků. Umístění se předpokládá vedle reaktoru BR2. Hlavní komunikační sdělení: „1000x zredukuje jaderné odpady, lépe využije uran. Když se vypne urychlovač, zastaví se i reaktor“. Vládní rozhodnutí se očekává každým dnem. Belgie si zakládá na tom, že je první zemí mimo USA, kde stál PWR reaktor, že jako první začala užívat směsné palivo MOX a má první podzemní laboratoř na přípravu úložiště. Vláda už také rozhodla odložit odstavování reaktorů o 10 let. Je to změna zákona z r. 2003, který ukládal zahájit odstoupení od jádra v r. 2015. Provozovatelé JE se však zavázali jako protislužbu platit ročně 215 – 245 milionů eur do federálního rozpočtu. Electrabel nabírá v letošním roce 1000 nových pracovníků. Veřejné fórum složené z 32 informovaných občanů oznámilo, že v lokalitě Campine u nizozemských hranic může být v jílových vrstvách hlubinné úložiště odpadů. Do konce května se k tomu mohou občané vyjadřovat a vláda by do konce roku měla rozhodnout.

Rakousko
Jediný jaderný reaktor v provozu je Triga Mark II ve vídeňském Atominstitutu, školí se na něm zahraniční operátoři. Na www.oektg.at je stránka Rakouské nukleární společnosti. Občas pošlou do médií pozitivní článek, který je však většinou ignorován nebo negativně modifikován. Při Obchodní komoře existuje skupina „Mladí průmyslníci“, která ukazuje mírně pozitivní postoj vůči jádru. Skupina udržuje dobré vztahy s Atominstitutem.Úřad pro životní prostředí Města Vídně na podzim rozesílal všem občanům předtištěný formulář s protesty proti dostavbě Mochovců, který mají podepsaný vrátit zpět, aby mohl být použit v procesu EIA.

UK
900MW Magnox reaktor Wylfa získal povolení k prodloužení provozu do r. 2011. Reaktor v Oldbury bude uzavřen letos. E.On a RWE utvořily společný podnik na výstavbu nových reaktorů na obou zmíněných místech. EdF plánuje postavit EPR v Hinkley a v Sizewellu. Na místech zvažovaných nových bloků se zatím jedná s majiteli pozemků, při komunikaci má přednost naslouchání, pečlivě se dodržuje zásada, že na image záleží více než na předávané informaci samotné, opečovávají se sociální vztahy organizace s obyvateli, konzistence slov a činů, objektivnost a kompetence. Na politické i odborářské scéně je velká podpora jaderné energetiky. Protijaderné protesty v podstatě v současné době nejsou. Greenpeace vylezli na parlament, aby zviditelnili svou ekologickou politiku a zaplatili si celostranu v The Times, ale nebyla zde žádná zmínka o jádře! Negativní publicita vyplynula z informace, že v příštích letech bude mít UK nedostatek pracovních sil v jaderné energetice.

Německo
Vláda slíbila neodstavovat jaderné reaktory dříve, než bude hotova nová energetická koncepce. Letos vyprší desetileté moratorium na přípravu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, mají pokračovat jednání o výběru lokality. Německá energetická firma RWE odstoupila od smlouvy na joint venture s Bulharskou National Electricity Company (NEK) na dostavbu JE Belene. Oficiálním důvodem je, že „v daném čase není možná dohoda o spolehlivém financování“.

Nizozemí
Starší výzkumný reaktor v Petten (z r. 1961) je jedním z pouhých pěti hlavních dodavatelů lékařských radioizotopů na světě (a největší v Evropě) a je už poruchový. Je nutné postavit nový. Nuclear Research and Consultancy Group (NRG; http://www.nrg.eu) zahájila plánování nového reaktoru s vysokým neutronovým tokem (HFR) Pallas. Do konce roku 2010 měl být vybrán dodavatel, ale pro nejasnosti s financováním byl tendr přerušen. Běží ale stále EIA. Pallas by měl stát několik set milionů eur, měl by se začít stavět v r. 2012 a v r. 2016 uvést do provozu. Provincie Severní Holandsko to podporuje a oznámila, že rezervuje 40 milionů eur na přípravu projektu, i provincie Zeeland má zájem, takže začalo fungovat PIMBY (Please in my backyard). Delta, společnost provozující nizozemskou JE Borssele, podala žádost o licenci na nový jaderný blok. V lednu byl znovunastartován národní program hledání konečného úložiště odpadů. Greenpeace rozšiřovali pohlednice s nizozemskou provincií Zeeland s varováním, že tam má být úložiště jaderných odpadů.

Francie
Další EPR reaktor má stát v Penly v Normandii – rozhodne se po volbách. Vláda bude organizovat veřejnou debatu o odstavování starých reaktorů z provozu. V Cadarache se staví nový výzkumný reaktor a začal se stavět též fúzní ITER. Vláda investuje 1 miliardu eur do výzkumu jaderných technologií. Po silné opozici veřejnosti přerušila ANDRA hledání úložiště pro odpady. Průzkum v listopadu 2009 nedopadl moc pozitivně, lidé měli v paměti sérii malých incidentů na JE. 57 % lidí se obává velké havárie. Jaderný průmysl je vnímán jako velký znečišťovatel životního prostředí. Odpůrci se nyní soustřeďují na výročí 50 let od prvního pokusného jaderného výbuchu , který provedla Francie na Sahaře, a také se dali do boje proti nanotechnologiím. Komunikaci jádra se věnuje CEA, nyní má nově přidanou gesci i pro alternativní zdroje. Hlavně popularizuje jádro ve školách. EdF rekonstruuje informační centra podle jednotného vzoru.

Španělsko
Čtrnáct lokalit (dobrovolných) spolu soutěží, kde bude úložiště jaderných odpadů. 8 z jich je vhodných geologicky. Komunikační linka, která předcházela tomu, že se přihlásily: „Ukládáme náš odpad ve Francii a platíme za to 50 000 eur denně. Proč by ty peníze nemohly zůstat ve vaší vesnici?“ Starostové přihlašovali své obce i když byli obyvatelé proti. Vloni rozhodla levicová vláda o odstavení JE Garoňa, ale jestli po volbách zvítězí pravice, zřejmě toto rozhodnutí zruší. Provozovatel nedělá žádnou projadernou informační kampaň, ale denně se objevují v novinách pozitivní články na různá témata se společným jmenovatelem: „provozovatel JE Garoňa je fajn, dělá takové a takové dobro...“ Podle průzkumu z r. 2009 se zvýšil počet občanů, kteří podporují JE na 58 %. 36 % je chce zavřít. Odpůrci sbírají podpisy proti JE a demonstrují za jejich uzavření, ale média jim dávají méně prostoru než dřív, protože argumenty jsou stále stejné a už je to nudí. Španělské jaderné fórum je aktivní, organizuje akce, např. besedu s Patrickem Moorem, spoluzakladatelem Greenpeace, který nyní podporuje jadernou energii, nebo demonstraci 500 zaměstnanců JE před budovou vlády (za účasti sportovních a politických celebrit). Na webu má Young Generation projaderný blog www.yosoynuclear.org. V souvislosti s kodaňským summitem spustili kampaň o klimatu.

Švédsko
V roce 2009 měli provozovatelé problémy s odstávkami JE (např. Oskarshamn místo 3 měsíců stál 9 měsíců), v tuhé zimě se zdražovala elektřina a lidé to kritizovali. Za 2009 vyrobily švédské JE jen 50 TWh, místo obvyklých 75 TWh. Vláda připravuje výstavbu až 10 dalších nových jaderných reaktorů jako náhradu za dožívající. Chce zrušit předchozí zákaz stavby nových bloků, nový zákon by měl začít platit v srpnu, ale v září budou volby a koalice socialistů, levých a zelených se dala slyšet, že když vyhraje, tak ho zruší a bude trvat na odstoupení od jádra. 35 % občanů chce stavbu nových JE, 39 % provozovat stávající jak dlouho to půjde, 20 % chce odstoupení. Protijaderná sdružení se soustřeďují na protesty proti hlubinnému úložišti odpadů.

Švýcarsko
Poblíž JE Goesgen se plánuje nový blok o výkonu 1600 MW, byly podány žádosti o stavbu dalších nových bloků jako náhrady za stárnoucí Muehleberg a Beznau. Nuclear Safety Inspektorát studuje žádosti o licence, dále bude potřeba schválení parlamentem a referendum, které by mohlo být v r. 2013. Do 8 let by měla být prověřena vhodná místa pro úložiště jaderných odpadů. 82 % obyvatel má domácí jaderné elektrárny za bezpečné. Většina též věří v technickou proveditelnost ukládání jaderného odpadu, ale je malé povědoví o přínosech JE pro klima.

Litva
Litva, Lotyšsko, Estonsko a Polsko se dohodly na výstavbě JE Visaginas poblíž uzavřené JE Ignalina. Média jsou pozitivně naladěna. Jako velké ohrožení (závislost na Rusku) vnímají záměry Ruska stavět velkou JE v Kaliningradu. Kaunaská, Wilniuská a Waršavská univerzita dohromady pořádají „Piknik Naukovy“ na podporu jaderné vědy a techniky.

Slovinsko
Vláda schválila místo pro úložiště LILW v místě Vrbina poblíž JE Krško. Podána žádost o nový jaderný blok Gen III o výkonu až 1600 MW. Protijaderné akce nejsou.

Rumunsko
Vznikla společnost EnergoNuclear zodpovědná za výstavbu a provoz bloků Černa Voda 3 a 4. Podílníky jsou: ArcelorMittal, ČEZ, ENEL, GDF SUEZ, Iberdrola, Nuclearenectrica a RWE. Final Investor Decision se očekává 30. 9. 2010. Byla zřízena národní instituce Nuclear Agency and Radioactive Waste, která má za úkol propagaci a rozvoj jaderných aktivit. Podle posledního průzkumu je 67,7 % lidí pro rozvoj jádra, ale jen 14,4 % si myslí, že má k tomu dostatek informací. téměř polovina oponentů by změnila názor, kdyby bylo vyřešeno bezpečné uložení odpadů. Zajímavé je, že 33 % lidí by akceptovalo úložiště poblíž bydliště.

Izrael
oznámil svůj plán postavit do roku 2025 v poušti Negev první komerční jadernou elektrárnu. Zde stojí i jeden ze dvou současných Izraelských výzkumných reaktorů. Měla by být „modernější než jen generace III“. Izrael se chce též zapojit do programů GEN IV.

Slovensko
Předpoklad uvedení do provozu EMO 3 v r. 2012 a EMO 4 v r. 2013. 73,6 % Slováků je pro další využití jaderné energie. Anti-Mochovce kampaň vedená vídeňským magistrátem vedla k podání 2000 námitek od vídeňských občanů, Greenpeace vylezli na budovu Slovenských elektrární a věšeli plakát proti EMO, ale mediální dopad byl malý. Má se začít stavět nové infocentrum v Mochovcích, probíhají projekty s regiony v Bohunicích i Mochovcích – Občanské bezpečnostní komise, zábavní akce pro veřejnost, atd.

NICE upozorňuje, že v komunikaci nabývá na důležitosti nový fenomén: jaderné elektrárny se dostávají stále blíže k městům. Původně se stavěly povětšinou v oblastech daleko od obydlených míst, s rozšiřováním měst se dostávají blíž a blíž. Stoupá tlak na spolehlivost a stává se to komunikačním tématem.

Na výstavě ENC v Barceloně 30. 5.-3. 6. bude stánek NICE, kde se budou prezentovat PIME Awards, ceny udílené za komunikační počin roku. Bude tam také prezentována Temelínská Atomiáda, která vyhrála v r. 2006.

Marie Dufková

zpět na úvodní stránku