Výběr zpráv ze sítě NucNet - 20. týden 2010

Změny ve WANO

Světová organizace provozovatelů JE - WANO mění svoji organizaci - z dřívějšího modelu, kdy každá země byla reprezentovaná jedním řádným členem, na novou strukturu, při které řádnými členy budou všechny společnosti provozující / vlastnící JE. Pan George Felgate, výkonný ředitel WANO, řekl, že hlavním motivem změn je užší zapojení CEO a vrcholového vedení společností, které přímo odpovídají za jadernou bezpečnost, do strategie a rozvoje této celosvětové organizace. Kromě toho, WANO se bude více věnovat zemím a společnostem, které začínají masivně stavět nové JE (Čína, Indie, Rusko a nové země), což jistě změní priority WANO. V současnosti je ve výstavbě cca 50 nových jaderných bloků a další jsou v pokročilém stádiu přípravy. Pro WANO to znamená rozšíření své působnosti pro flotilu všech provozovaných JE na světě o cca 10 % (Peer Reviews, mise technické podpory, ukazatele, ZV z událostí a zkušeností, klíčové problémy, aj). WANO plánuje dělat více analytické práce a bude vyžadovat od svých členů kvalitativně vyšší technickou spolupráci, zejména při sdílení zkušeností z near-miss a zjištěných podmínek pro vznik událostí (nedostatky v chování lidí nebo procesní chyby). Dále bude přísněji posuzovat ty členy, u kterých jsou vidět známky sebeuspokojení z dosavadního provozu – k tomu je vyvinut manažerský nástroj „Warning Flags“, který bude WANO uplatňovat v praxi. V neposlední řadě chce WANO zajistit, aby konstruktéři nových jaderných bloků měli k dispozici provozní zkušenosti za 30 let provozu JE na světě a mohli tak odstranit projektové nedostatky a zodolnit nové generace bloků.

Nová legislativa pro Americkou energetiku

Americký senát bude posuzovat novou legislativu pro Americkou energetiku (American Power Act), kterou připravují senátoři John Kerry a Joe Lieberman. Navrhovaná legislativa má vytvořit základ pro budování nových jaderných bloků v USA. Obecně je koncipovaná tak, že podporuje ty technologie, které snižují emise kysličníků uhlíku do ovzduší. V části rozvoje jaderné energetiky nahrazuje Atomový zákon z roku 1954, vytváří efektivnější postupy v procesu licencování a ukládá DOE (Department of Energy) a NRC (Nuclear Regulatory Commission) vypracovat nové postupy a metodiky. Dále ukládá vytvoření mechanismů pro stabilní finanční prostředí pro výstavbu nových bloků , zvýšení garance půjček a rozšíření daňových kreditů. DOE bude mít za úkol vytvořit státní instituci na řešení celého jaderně-palivového cyklu, včetně dalšího rozvoje a provozu souvisejících zařízení. Návrh nové legislativy je na adrese:
http://kerry.senate.gov/americanpoweract/pdf/APAbill.pdf.

Dohoda Indie a Kazachstánu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky

Indie a Kazachstán připravují dohodu o rozsáhlé technické spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky, která může vyústit ve výstavbu nových JE a rozšíření těžby uranu. 12. května 2010 navštívil ministr zahraničních věcí Indie, p. S. M. Krishna Kazachstán a cílem jeho návštěvy bylo uzavřít podobnou dohodu jako nedávno uzavřelo s Indí Rusko. Ministr Krishna řekl, že tento sektor má spoustu příležitostí pro bilaterální spolupráci, včetně dodávky uranových rud, investování indických společností v Kazachstánu do těžby rud i výstavby nových jaderných bloků. Kazachstán je třetí největší dodavatel uranu na světě za Austrálií a Kanadou.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku