Výběr zpráv ze sítě NucNet - 21. týden 2010

Rozšíření finanční podpory pro vyřazování bloků JE Kozloduj

Evropský parlament schválil dne 20.05.2010 návrh EK na rozšíření finanční podpory pro vyřazování bloků 1-4 JE Kozloduj v Bulharsku (VVER 440, V 230). Hlasováním EP ve Štralsburgu ve Francii byla pro Kozloduj vyčleněna částka 300 mil.EUR na období let 2010-2013. Navrhovaný finanční balík zahrnuje 180 mil.EUR pro demontáž a vyčištění lokality, vč. dekontaminace a bezpečného ukládání RaO a zbývajících 120 mil.EUR je alokováno na investice pro zvýšení efektivity výroby a využívání elektrické energie. Dosavadní finanční pomoc Bulharsku představuje souhrnem 550 mil.EUR, které již byly utraceny v podobě kompenzací ekonomického vlivu vyřazení 4 jaderných bloků v JE Kozloduj z provozu v minulých letech (1.-2. RB v 2002, 3.-4. RB v 2006). EP chystá přísnější kontrolu využívání poskytnutých peněz, protože v minulosti vedlo odstavení čtyř jaderných bloků k nárůstu emisí skleníkových plynů a přestože je primárním cílem vyřazení zastaralých jaderných bloků z provozu, tak je nutné investovat také do modernizace zdrojů energie, včetně OZE.

Podpora jádra ve Velké Británii

EdF Energy provedlo ve V. Británii masivní průzkum veřejného mínění ohledně jaderné energetiky. Bylo poptáno více než 4300 lidí a voliči všech tří hlavních politických stran ve V.B. se kloní k podpoře dalšího využívání JE a změnám v systému zjednodušení výstavby nových JE. Více než 64 % dotázaných odpovědělo, že jádro je nutné jako část budoucího energetického mixu. Většinovou podporu vyjádřili i voliči strany Liberálních demokratů, která je tradičně proti JE, a to počtem 58 % hlasů (15 % bylo zcela proti). Přes celé politické spektrum je ve V. Británii podpora změn v legislativě, které by ulehčily výstavbu nových jaderných bloků 48 % pro a 18 % proti. Společnost EdF Energy plánuje ve V.B. výstavbu čtyř jaderných bloků: dva v lokalitě JE Hinkley Point a dva v JE Sizewell.

Evropské jaderné fórum v Bratislavě

„Evropské jaderné fórum ENEF v Bratislavě dosáhlo otevřenou diskusi bez jakýchkoliv tabu“, řekl na tomto fóru dne 25.05.2010 komisař pro energetiku p. Günther Oettinger. Tím bylo dosaženo žádaného cíle a diskuse ukazují, že jaderná energetika může hrát centrální roli v nízko-nákladové výrobě elektřiny v EU v budoucnosti. Komisař Oettinger také ujistil, že EK vytvoří rámec pro nejvyšší možný standard pro jadernou bezpečnost. Současné právně závazné normy již dnes zajišťují, že primární zodpovědnost za jadernou bezpečnost leží na vlastníkovi licence. Výsledky Eurobarometru říkají, že 82 % Evropanů chce jednotnou legislativu pro nakládání s jadernými odpady a ukládání RaO a použitého JP. Podrobněji je možné získat další informace o ENEF na:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/forum_en.htm

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku