Výběr zpráv ze sítě NucNet - 22. týden 2010

Akční plán rozvoje energetiky v Evropě

Evropská komise projednává v současnosti se všemi stranami dokument: Akční plán rozvoje energetiky v Evropě pro období 2011-2020 (přesný název: “Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020”), který bude doplňovat novou legislativu Evropské energetické politiky. Navrhované priority této politiky jsou: rozvoj nových přenosových sítí, nízkouhlíková energetika, leadership EU v technologických inovacích, silná zahraniční energetická politika a ochrana zájmů občanů EU. Nová energetická strategie pro Evropu se má schvalovat na Evropské radě v březnu 2011. Dokument řeší řadu nedostatků (odchylek) od současné Energetické politiky EU, jako např. nedostatečná implementace legislativy EU – a v novém systému bude přísně dbát na její naplnění (jasná infrastruktura, nevyužívání potenciálu pro úspory energií, slabá koordinace směrem k zahraničí apod.). Více peněz má jít také na vědu a výzkum – současných 2 % HDP je málo (USA 2,6 %, Japonsko 3,4 %).

1400 jaderných bloků do roku 2050

„Do roku 2050 může být ve světě v provozu teoreticky až 1400 jaderných bloků“, řekl na konferenci ENC 2010 (31.05.-2.06.) v Barceloně pan Luis Echávarri, generální ředitel NEA (Nuclear Energy Agency). Ačkoliv toto číslo velmi závisí na tom jak bezpečná a výkonnostně úspěšná bude současná jaderná energetika. Jaderná energetika má obrovskou příležitost, ale také obrovské výzvy a problémy k řešení. Na konferenci ve Španělsku zaznělo, že analýzy ukazují na 600-1400 jaderných bloků do roku 2050, ale faktory, které to mohou ovlivnit jsou: poptávka po elektřině, ceny nafty a plynu, a ceny CO2. Mezi tři hlavní motory rozvoje jádra patří energetická bezpečnost, ekonomika výroby elektřiny a malý vliv na ŽP. Pan Echávarri dále řekl, že minulý týden bylo ve světě přesně 61 jaderných bloků v procesu oficiálního plánu nebo ve výstavbě.

Společný projekt ČR, Slovenska a Maďarska

Zástupci tří ústavů jaderného výzkumu z ČR, Slovenska a Maďarska se přihlásili ke společnému projektu výstavby rychlého reaktoru chlazeného plynem (GFR) pod názvem Allegro. Jedná se o výstavbu demonstračního reaktoru v období let 2014-2022. Projekt sám není zcela nový a vychází z návrhu francouzského úřadu pro jadernou energii CEA (Commissariat de Énergie Atomique). ÚJV Řež, MTA KFKI (Maďarsko) a VUJE Trnava ve spolupráci s francouzským CEA budou zkoumat životaschopnost klíčových technologií GFR – např. jestli GFR může být alternativou pro rychlé R chlazené tekutým sodíkem, dále technologie použití helia, kvalifikace materiálů, fyziku AZ a bezpečnost AZ s MOX palivem , počítačové kódy pro rychlé R apod. Tento typ reaktoru GFR je na seznamu výzkumu cílových technologií pro tzv. Generaci IV nových jaderných bloků.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku