Výběr zpráv ze sítě NucNet - 23. týden 2010

Jaderné fórum ENEF v Bratislavě

5. Plenární zasedání jaderného fóra ENEF se konalo 26.–27.05.2010 v Bratislavě. Slovenský premiér Robert Fico otevřel 5. jednání ENEF a zdůraznil potřebu vytvoření evropské strategie pro jadernou energetiku za horizont roku 2020, význam konečného řešení ukládání RaO a využití vědy a výzkumu pro další rozvoj jaderných technologií. Český premiér Jan Fischer zase mluvil o významu veřejné diskuse v rámci ENEF, kde by se měly probírat nejožehavější témata: nedostatek jaderných specialistů, dlouhé doby tendrů pro výstavbu nových jaderných bloků, věda a výzkum a LTO stávajících JE. Komisař EU pro energetiku p. Günther Oettinger zdůraznil konkurenceschopnost, jako klíčový prvek v dalším rozvoji EU a podíl jádra na této prioritě. Výstupy z pracovních skupin ENEF zahrnují témata: LTO, nakládání s použitým JP a RaO, mapa implementace geologického úložiště RaO v EU, konkurenceschopnost jádra.

Francouzský národní plán pro nakládání s Ra materiály a RaO

Francouzské úřady pro jadernou bezpečnost - ASN (Autorité de Sűreté Nucléaire) a pro úřad pro Energetiku a změny klimatu – DGEC, vydaly dne 4.6.2010 nové vydání národního plánu pro nakládání s Ra materiály a RaO. Tento nový dokument předepisuje postupy, které je třeba dodržovat při práci s Ra materiály ve Francii. První vydání bylo z roku 2007 a to nové řeší řadu novinek: dvě dlouhodobá úložiště RaO ve Francii, vědu a výzkum pro zpracování středně Ra materiálů s dlouhým poločasem rozpadu, převoz RaO z dočasných skladů do dlouhodobých, uskladnění vysoce Ra odpadů a další). Více na
www.asn.fr

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku