Čtvrtina elektřiny ve světě bude z jádra

Jaderná energetika bude v polovině století vyrábět čtvrtinu veškeré elektřiny ve světě. Uvedla to nová společná studie Mezinárodní energetické agentury (IEA), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Agentury pro rozvoj jaderné energetiky (NEA) nazvaná Nuclear Energy Technology Roadmap. Podle studie se výroba elektřiny z jádra ve světě během příštích 40 let ztrojnásobí.

Nyní se jaderná energetika na celkové světové produkci elektřiny podílí 14 procenty, jaderné zdroje mají celkový výkon 370 GWe. Pokud se podaří zvýšit tento výkon do roku 2050 na 1200 GWe, podíl výroby se zvýší na 24 procent. Bude současně cenným příspěvkem v úsilí zmenšit globální emise CO2 o 50 procent.

Podle studie jsou dnešní nejnovější jaderné reaktory výsledkem více než 50 let zkušeností s jejich návrhem, výstavbou i provozem. Jaderná energetika je tak nejsilnějším a nejúspěšnějším trumfem ve snaze snížit emise skleníkových plynů. Aby jaderná energetika své cíle splnila, je třeba posílit kapacity jaderného strojírenství a vychovat dostatek odborníků na provoz a údržbu jaderných zařízení.

V příštích letech významně ovlivní konkurenceschopnost jaderné energetiky vývoj nových typů jaderných reaktorů s novými palivovými cykly. Očekává se, že se u všech systémů v jaderných elektrárnách dále zvýší ekonomičnost a spolehlivost provozu. Podle studie Nuclear Energy Technology Roadmap budou nové typy jaderných reaktorů vyrábět elektřinu již před rokem 2050.

Zdroj: Informační servis ČNS

zpět na úvodní stránku