Rakousko snižuje výdaje na protitemelínský boj

Dotace pro aktivisty byly vyhozené peníze, domnívá se Zemský účetní dvůr

Kvůli prudkému poklesu příjmů a nezbytným škrtům ve výdajích přišli už loni protitemelínští aktivisté v Rakousku i Česku o dosavadní bohatou podporu z hornorakouského zemského rozpočtu. Letos se budou muset uskrovnit ještě více.

Ještě v roce 2008 uvolnila zemská vláda na podporu nejrůznějších sdružení a spolků více než 1,3 miliónu eur. Dvanáct protiatomových a protitemelínských organizací, z nich osm v Česku, obdrželo z této částky přes dvě pětiny, vyplývá ze zprávy o dotacích ze zemského rozpočtu. Už loni však celkové zdroje v kapitolách všeobecná pokladní správa a životní prostředí klesly na 807 tisíc a letos o téměř další polovinu na 422 tisíc eur, uvádí se ve schválených rozpočtech.

Do existenčních problémů se tak dostali největší příjemci dotací z Horních Rakous, sdružení V havarijní zóně JETE a Občanská iniciativa pro životní prostředí. Vznikly z osobní iniciativy hornorakouského protiatomového pověřence Radka Pavlovce čí jím podporované Platformy proti atomovému nebezpečí, uvádí přednedávnem zveřejněná zpráva o prověrce hospodaření protiatomových sdružení na obou stranách hranice, a jejich příjmy tvořily prakticky výhradně dotace z Horních Rakous. Jihočeské matky kryly dotacemi z Rakouska v některých letech během desetiletí existence dokonce i 90 procent svých výdajů, vyplývá z výročních zpráv sdružení.

K omezení dotací pro protiatomové aktivisty přispěla nepochybně i zmíněná zpráva Zemského účetního dvora o prověrce hospodaření protiatomových sdružení. Konstatuje se v ní, že podpořené aktivity neměly prakticky žádný úspěch a „klíčových cílů Horních Rakous, a to nespuštění atomové elektrárny Temelín ani zlepšení jejích bezpečnostních standardů (Melcký proces), se zatím nepodařilo dosáhnout“. Kontroloři doporučili do budoucna zejména lepší koordinaci protiatomových aktivit.

Zda byly poskytnuté dotace využity účelně v českých sdruženích, kontroloři neprověřovali. „V rozhodující míře to závisí na hodnocení interního kontrolního systému úřadu protiatomového pověřence (Radka Pavlovce),“ poznamenal v deníku Oberösterreichische Nachrichten šéf Zemského kontrolního dvora Helmut Brückner.

Další informace:

Rozpočet Horních Rakous počítá v letošním roce s příjmy ve výši 4,43 miliardy eur (115 miliard Kč). Oproti loňsku se tak zvýšily o 40,3 miliónu eur, v porovnání s posledním celoročním výsledkem (2008) jsou stále o 700 miliónů eur nižší. Horní Rakousy hospodaří i v posledních letech, zejména díky zásadním škrtům ve výdajích, s vyrovnaným rozpočtem. Díky tomu si země udržuje už deset let za sebou u agentury Standard & Poor‘s nejvyšší rating AAA, informuje finanční správa hornorakouské zemské vlády.Zdroj: JLM

zpět na úvodní stránku