Výběr zpráv ze sítě NucNet - 24. týden 2010

Zákaz výstavby nových JE ve Švédsku zrušen

Švédský parlament změnil v minulém týdnu svým hlasováním 30letý zákaz výstavby nových jaderných reaktorů. Je to významné politické gesto, kterým dává Švédsko najevo svůj postoj ve snaze snižování své závislosti na fosilních palivech. Těsným vítězstvím počtu hlasů v Parlamentě 174-172 si odhlasovali švédové, že zamění svých stávajících 10 provozovaných jaderných bloků za nové, po skončení jejich životnosti. V JE se vyrábí ve Švédsku téměř 50 % elektrické energie.Odpůrci jaderné energie si prosadili, že počet JE nepřesáhne stávající množství, tj. 10 bloků, ale není stanoven žádný instalovaný výkon pro nové bloky.

Jaderná energetika je klíčovou složkou energetického mixu

Mezinárodní energetická agentura (IEA) a Jaderná energetická agentura (NEA) při OECD vydali minulý týden zprávu, která říká, že jaderná energetika je klíčovou složkou energetického mixu v boji proti klimatickým změnám. Dokument se nazývá „The Nuclear Energy Technology Roadmap“ a ukazuje, že během příštích 40 let má jádro potenciál zvýšit 3 krát svůj instalovaný výkon a docílit stavu, kdy 1/4 veškeré elektřiny na světě bude z jaderných elektráren, čímž výrazně přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů do ovzduší.

JE Davis-Besse je připravena k obnovení provozu

Nechvalně známá JE Davis-Besse je připravena po dlouhé odstávce se znovu zapojit do provozu. Od roku 2004, kdy zde bylo vyměněno víko reaktoru vzhledem ke zjištění značného poškození materiálu v oblasti nátrubků, způsobeného nedostatečnou kontrolou a údržbou, elektrárna provozuje bezpečně a spolehlivě, dle sdělení provozovatele společnosti Fenoc. V únoru 2010 při odstávce, však byly zjištěny opět drobné defekty v oblasti nátrubků horního bloku. Zjištěné nálezy vyvolaly provedení modifikací a oprav na 24 ze 69 nátrubků, kde byly zjištěny drobné prasklinky. Tyto prasklinky byly zjištěny naplánovanou inspekcí v průběhu odstávky. 7. června byly veškeré práce dokončeny a elektrárna je připravena být znovu uvedena do provozu. Společnost Fenoc zjistila, že použitý materiál a konstrukce HB je náchylný, zejména při těchto provozních teplotách, na vznik prasklinek v materiálu nátrubků. Z tohoto důvodu bude muset provozovatel snížit teplotu AZ změnou konfigurace jaderného paliva a zkrátit příští provozní cykly. Výměna celého horního bloku se plánuje v roce 2014.

Posun harmonogramu výstavby JE Olkiluoto-3

Výstavba nové JE Olkiluoto-3 má nové termíny postupu výstavby a uvedení do provozu. Konsorcium dodavatelských firem Areva-Siemens upřesnilo plán dokončení výstavby do konce roku 2012. K dnešnímu datu je většina budov elektrárny pod střechou a hlavní stavební práce dokončeny. Dále budou následovat montážní práce technologie s plánovaným prvním zavezením jaderného paliva do konce roku 2012. Uvedení do komerčního provozu proběhne v průběhu roku 2013.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku