Výběr zpráv ze sítě NucNet - 25. týden 2010

Spolupráce EdF a Rosatomu

Energetická společnost EdF a ruský gigant Rosatom uzavřeli 19. června 2010 dohodu o spolupráci v jaderné energetice. Dohoda zahrnuje vědu a výzkum, jaderné palivo, provozované JE a výstavbu nových JE. Obě společnosti se dohodly na výměně zkušeností, školení a na vzájemných návštěvách elektráren a zařízení v obou zemích. Na každou oblast spolupráce bude ustanovena řídící skupina, která bude zajišťovat naplnění dohodnutých cílů.

Hitachi zveřejnila své plány

Japonský dodavatel jaderné technologie, společnost Hitachi zveřejnila své plány, kterými se chce podílet na světovém rozvoji jaderné energetiky nejméně z 1/3, což představuje získat minimálně 38 zakázek na výstavbu nových jaderných bloků do roku 2030. Dle současných prognóz do roku 2030 se má ve světě stavět okolo 150 reaktorů. V ekonomických číslech plánují zvýšit příjem z jaderných zakázek ze současných 210 miliard YEN (okolo 2.2 miliard USD) na 380 miliard YEN v roce 2020. Společnost Hitachi Ltd. je součástí širší korporace s General Electric a společně plánují i rozšíření svých aktivit v jaderně palivovém cyklu.

Dostavba 3. a 4. bloku JE Chmelnická na Ukrajině

Rusko a Ukrajina podepsali smlouvu o dostavbě 3. a 4. bloku JE Chmelnická na Ukrajině. Na základě této dohody bude Rusko financovat projekt, výstavbu a spuštění 3. a 4. bloku, včetně všech plateb za služby a dodávky, které budou realizované z Ruska. Státní podnik pro využívání jaderné energie Rosatom bude generálním dodavatelem této stavby, která má trvat 5 let a bude stát cca 4,1-4,9 miliard EUR.

Spolupráce Ruska a Austrálie

Ruská státní Duma ratifikovala smlouvu o spolupráci v jaderné energetice s Austrálií. Tato smlouva umožňuje obohacovat australský přírodní uran v Rusku a dále ho využívat pro výrobu jaderného paliva pro ruské JE. Dosavadní smlouvy z let 1990 a 2007 umožňovaly sice export australského uranového materiálu k obohacení v Rusku a k jeho dalšímu použití pouze ve třetích zemích.

International Energy Outlook 2010

Americký úřad pro energetiku DOE vydal Mezinárodní přehled o energetice 2010 (International Energy Outlook 2010) ve kterém se říká, že výroba elektřiny z jaderných zdrojů do roku 2035 bude stoupat trendem cca 2 % ročně. Největšími přispívateli tohoto růstu je Indie a Čína. Celkově zpráva uvádí, že výroba z jádra v kWh stoupá od r. 2007 z hodnoty 2600 miliard kWh na plánovaných 3600 miliard kWh v roce 2020 a potom 4500 miliard kWh v roce 2035. Největší nárůst jaderného výkonu bude v Ásii a to v období 2007–2035 má být průměrně 7,6 % ročně. V zemích OECD v Evropě je to však pouze 0,8 % ročně. To co by mohlo ještě více zpomalit růst jaderné energetiky je jaderná bezpečnost stávajících JE, ukládání RaO, zvyšování nákladů na výstavbu, investiční rizika a obavy z možného rozšiřování jaderných materiálů. Celá zpráva je na adrese:
www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html.

Zdroj: Překlady ze sítě NucNet, Zbyněk Grunda

zpět na úvodní stránku